Ruskému centru je pět let

Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU zahájilo svoji činnost 12. 12. 2012. Svými aktivitami se zaměřuje na vzdělávací a kulturní činnost, především na výuku ruštiny a připomínání ruských kulturních tradic.


Ruské centrum vzniklo na základě projektu Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni a Fondu Russkij mir se sídlem v Moskvě. Ruská centra se budují s cílem popularizovat ruštinu a ruskou kulturu, podporovat výuku ruského jazyka, rozvíjet dialog kultur a zprostředkovat vzájemné pochopení mezi národy.

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová připomíná nejdůležitější aktivity: "Za pět let se podařilo realizovat mnoho úspěšných a zajímavých akcí. Výčet by byl dlouhý, proto připomenu jen ty nejvýznamnější. Od roku 2013 jsou pravidelně realizovány projekty na podporu výuky ruštiny. Z grantů jsme získaly od Fondu Russkij mir finanční prostředky ve výši více než 20 tisíc eur na kurzy ruské konverzace pro studenty i zaměstnance ZČU, ale i pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Kurzy jsou realizovány každý rok, všichni zájemci se účastní zdarma a studenti bez uplatnění kreditů. Finanční prostředky z grantů dále jdou na semináře, které  zvyšují kvalifikaci učitelů ruštiny z Plzeňského a Karlovarského kraje. V Ruském centru se pravidelně konají zajímavé besedy, kulaté stoly, výstavy, česko-ruská posezení u příležitosti významných svátků či promítání filmů s následnou besedou."

Od roku 2013 Ruské centrum převzalo organizaci krajského kola festivalu ARS POETICA - Puškinův památník. Jedná se o nejdéle trvající přehlídku recitace a hudebního projevu ruských autorů. Konat se bude již 52. ročník této soutěže. Každoročně se jí účastní přes 100 žáků a studentů základních a středních škol z Plzeňského kraje a studentů ZČU.

Ruské centrum se účastní také mezinárodních akcí. Studenti Západočeské a Jihočeské univerzity dvakrát vyrazili na mezinárodní festival Přátelé, krásné je naše spojenectví!, pořádaný Fondem v roce 2014 v Bělehradě (Srbsko) a v roce 2015 v Kamčii (Bulharsko). Čtyři studenti ZČU, rusisté, byli na mezinárodní jazykové škole ve Varně (Bulharsko). Letos v září se konal v Soči 19. světový festival mládeže a studentů, kterého se zúčastnili tři studenti ZČU. Veškeré výdaje spojené s jejich cestou a pobytem v Soči hradil Fond Russkij mir.

"Velice si ceníme podpory a spolupráce s Generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech a Velvyslanectvím Ruské federace v Praze. Jejich představitelé navštěvují Ruské centrum a podílejí se na organizaci některých významných akcí. V loňském roce jsem doprovázela skupinu studentů, rusistů, na osobní návštěvu Generálního konzulátu v Karlových Varech. Významná je také spolupráce s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností. Jsem ráda, že s Ruským centrem spolupracují i kolegové a studenti z ostatních fakult ZČU, především z katedry ruského jazyka fakulty pedagogické," popisuje Klausová s tím, že také pro další období je připraven bohatý program činností.

Galerie


Puškinův památník

Ukázky ruských tanců

Seminář pro učitele

Výuka v RC

Ústav jazykové přípravy

Mgr. Vlasta Klausová

12. 12. 2017


NTC úspěšně rozvíjí spolupráci s Tianjin University of Science and Technology

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

28. 06. 2019

Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali diplomy

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

26. 06. 2019

Ministr školství podpořil rozšíření aktivit v chebské pobočce ZČU

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

04. 07. 2019