Fakulta filozofická se představí zájemcům o studium

Filozofická fakulta letos připravila den otevřených dveří na středu 10. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15.

V úvodu představí fakultu její děkan David Šanc. Proděkanka pro studijní záležitosti Helena Horová seznámí přítomné s pravidly přijímacího řízení a s podmínkami studia. Dále budou následovat prezentace jednotlivých oborů, respektive kateder fakulty.

 Filozofická fakulta nabízí studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Studenti mají možnost vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty do zahraničí. „Vyjednáváme o spolupráci s celu řadou nových zemí a institucí s cílem získávat stabilní partnery, které našim studentům připravují studijní programy. Rozbíhá se spolupráce s univerzitami v Ománu, Kyrgyzstánu, v Bělorusku nebo v Maroku. Naši studenti tak mohou v podstatě s minimální úsilím vyjet do velmi zajímavých míst,“ říká děkan David Šanc.

V budoucnu vedení fakulty plánuje nabídnout uchazečům nové obory. Jedním z nich by mohl být obor Sociální práce nebo obor Bavorská studia, jehož studenti by mohli získat tzv. double master, tedy titul nejen ze Západočeské univerzity, ale i z univerzity v Regensburgu. V případě úspěšné akreditace by mohli první studenti uvedených programů nastoupit ke studiu v roce 2020.

 Během dne otevřených dveří budou mít zájemci o studium i jejich rodiče možnost v přátelské atmosféře diskutovat o přijímacím řízení, průběhu studia i o uplatnění absolventů, a to přímo se zástupci kateder, které jednotlivé obory zajišťují. Uchazeči tak získají detailní informace o studiu a mohou se setkat se svými budoucími učiteli.

Přesný harmonogram dne otevřených dveří je k dispozici na webu fakulty.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

04. 01. 18


Kýblu akademické krve je 25 let

Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

05. 12. 2018

Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018

Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 12. 2018