Fakulta filozofická se představí zájemcům o studium

Filozofická fakulta letos připravila den otevřených dveří na středu 10. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15.

V úvodu představí fakultu její děkan David Šanc. Proděkanka pro studijní záležitosti Helena Horová seznámí přítomné s pravidly přijímacího řízení a s podmínkami studia. Dále budou následovat prezentace jednotlivých oborů, respektive kateder fakulty.

 Filozofická fakulta nabízí studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů. Studenti mají možnost vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty do zahraničí. „Vyjednáváme o spolupráci s celu řadou nových zemí a institucí s cílem získávat stabilní partnery, které našim studentům připravují studijní programy. Rozbíhá se spolupráce s univerzitami v Ománu, Kyrgyzstánu, v Bělorusku nebo v Maroku. Naši studenti tak mohou v podstatě s minimální úsilím vyjet do velmi zajímavých míst,“ říká děkan David Šanc.

V budoucnu vedení fakulty plánuje nabídnout uchazečům nové obory. Jedním z nich by mohl být obor Sociální práce nebo obor Bavorská studia, jehož studenti by mohli získat tzv. double master, tedy titul nejen ze Západočeské univerzity, ale i z univerzity v Regensburgu. V případě úspěšné akreditace by mohli první studenti uvedených programů nastoupit ke studiu v roce 2020.

 Během dne otevřených dveří budou mít zájemci o studium i jejich rodiče možnost v přátelské atmosféře diskutovat o přijímacím řízení, průběhu studia i o uplatnění absolventů, a to přímo se zástupci kateder, které jednotlivé obory zajišťují. Uchazeči tak získají detailní informace o studiu a mohou se setkat se svými budoucími učiteli.

Přesný harmonogram dne otevřených dveří je k dispozici na webu fakulty.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

04. 01. 2018


Technická olympiáda Plzeňského kraje už pošesté odměnila studenty

Soutěž Spolupráce Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

08. 02. 2019

Student zabodoval s metodou pro nalezení roviny symetrie u 3D objektů

Absolventi Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

29. 01. 2019

Galerie Ladislava Sutnara prezentuje tvorbu Jaroslava Vančáta

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 02. 2019