Fakulta strojní zintenzivnila spolupráci s ukrajinskými univerzitami

Zástupci Fakulty strojní ZČU zasedali v prosinci u druhého kulatého stolu, který v rámci česko-ukrajinského projektu "Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými institucemi terciálního vzdělávání v oblasti energetiky a dopravy" probíhal v Charkově na Národní technické univerzitě - Charkovský polytechnický institut (NTU KhPI). 

Diskuzí se zúčastnili také zástupci Národní polytechnické univerzity v Oděse, Státní univerzity v Sumy a Národního technického institutu ve Vinici. Poprvé se u kulatého stolu vyslanci ukrajinských univerzit a Západočeské univerzity setkali koncem října na půdě Fakulty strojní ZČU.

Jednání druhého kulatého stolu otevřel prorektor NTU KhPI Gennadiy Khrypunov. Účastníci zasedání měli možnost poslechnout si zajímavé přednášky na téma vědeckého vývoje, které si připravily katedry NTU KhPI, včetně katedry inženýrství parních generátorů a věd o materiálech, katedry technologie strojírenství, katedry kovoobráběcích strojů a katedry inženýrské elektrofyziky a teoretických základů elektrotechniky.

Účastníci kulatého stolu přijali následující doporučení pro další spolupráci:

Podílet se na výměně učitelů: Čeští učitelé budou na hostitelských univerzitách na Ukrajině přednášet po dobu dvou týdnů.

Pracovní stáže pro ukrajinské postgraduální studenty: Na tříměsíční stáž na ZČU bude vybrán z každé univerzity jeden student.

Podání žádosti ohledně účasti zúčastněných univerzit na akademické mobilitě v rámci ERASMUS+ K1, která bude platná po dobu dvou let. Během tohoto období vybere NTU KhPI kandidáty (2 studenty, 2 učitele, 2 zástupce administrativy) pro pětiměsíční stáž v České republice.

Zástupci univerzit budou usilovat o podepsání smlouvy o dvojím diplomu na úrovni magisterského studia mezi NTU KhPI a ZČU. V nejbližší době by mělo dojít ke koordinaci učebních plánů a akademických programů obou univerzit. Dále budou posouseny dokumenty vypracované patnácti katedrami NTU KhPI s cílem nalézt české partnery pro společnou práci na projektech. Obdobné aktivity budou připraveny i s ostatními zúčastněnými ukrajinskými univerzitami.

V souladu s Protokolem společného ukrajinsko-českého výboru pro vědeckotechnickou spolupráci budou do 1. března 2018 vyhlášeny soutěže společných výzkumných projektů na Ukrajině a v České republice. Mezi prioritní oblasti patří informační technologie, energetika, ekologie a využívání přírodních zdrojů, biotechnologie, nové látky a materiály, moderní inženýrství a další. Dodejme, že všichni účastníci kulatého stolu plánují účast na projektech v oblasti hospodářské soutěže.

Vytvoření společného ukrajinsko-českého výboru pro vědeckotechnickou spolupráci je stanoveno Dohodou o vědeckotechnické spolupráci uzavřenou mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky, kterou ratifikovala Nejvyšší rada Ukrajiny v květnu 2017. Druhé zasedání výboru se uskuteční v Kyjevě na konci roku 2018.

Galerie


Fakulta strojní

Irena Svatošová

05. 01. 2018


Fakulta zdravotnických studií hostila delegaci z Howest University of Applied Sciences

Spolupráce Transfer Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

24. 02. 2020

Začíná první ročník mezinárodní jazykové soutěže iKontext

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 02. 2020

Němčina je budoucnost... Chceš se zlepšit?

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 02. 2020