Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit i studenti ZČU

Úkolem soutěžících je napsat esej ve španělštině nebo portugalštině. Na vítěze čeká finanční odměna ve výši 1000 amerických dolarů.

Esej může být na jakékoliv téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberomamerických zemí. Práce je nutné v elektronické podobě odeslat do 8. února 2018.

Již 23. ročník soutěže pořádá velvyslanectví iberoamerických zemí se sídlem v České republice, tj. velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely.

Na vítěze soutěže čeká finanční odměna na výši tisíc amerických dolarů, druhé místo bude oceněné částkou 700 USD a třetí 500 USD. Výsledky budou vyhlášené za přítomnosti diplomatů z velvyslanectví výše uvedených zemí v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Praze.

Podrobnější informace o podmínkách Iberoamerické ceny najdou zájemci na webu organizátora.

Cílem soutěže, která je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia, je podporovat české vysokoškoláky a jejich vědomosti o reáliích iberoamerického světa. Porota u hodnotí obsah, jazykovou úroveň, originalitu a přínos práce pro vztahy mezi Českem a iberoamerickými zeměmi.

Iberoamerická cena se koná za podpory Univerzity Karlovy v Praze a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

07. 01. 18


V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

05. 12. 2018

Studenti Fakulty pedagogické připravili sportovní program pro děti ze základní školy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta pedagogická

06. 12. 2018