Začtěte se do nového čísla časopisu ZČU&absolventi

Na třiceti stranách se v něm formou rozhovorů a medailonků dozvíte o úspěšných absolventech Západočeské univerzity, Klubu absolventů i pořádaných setkáních.

Časopis v tištěné podobně najdete ve stojáncích na všech fakultách či v elektronické podobě na webu ZČU.

Těšit se můžete na rozhovory s ředitelem Jaderné elektrárny Temelín Janem Krumlem, majitelkou firmy Dlouhovláska Petrou Valentovou a ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Martinem Proškem.

Univerzitní časopis ZČU& ... věnovaný absolventům navazuje na tři předchozí čísla, jež se zaměřila na vědu, umění a 25. výročí ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

10.01.18


Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit i studenti ZČU


Celouniverzitní

49

07.01.18


Při hledání zaměstnání i brigády pomůže Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem


Celouniverzitní

69

17.01.18


Vědci z RICE vyvinuli odlehčenou verzi chytrého hasičského obleku


Fakulta elektrotechnická

196

18.12.17