Univerzitu navštívili tři králové

Na Západočeskou univerzitu zavítali v pondělí 8. ledna Kašpar, Melichar a Baltazar v doprovodu malých koledníků, aby získali peníze pro Tříkrálovou sbírku. 

Do kostýmů mudrců z Východu se oblékli hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Zrzavecký a biskup Tomáš Holub. Proč právě oni? Jména tří králů k tomu sama vybízejí - K jako kraj, M jako město, B jako biskupství.

V našem regionu sbírku pořádá Diecézní charita Plzeň. „V České republice je organizováno velké množství sbírek a jen málokterým z nich se opravdu věří. Právě Tříkrálová sbírka je na prvním místě v důvěryhodnosti, což dokazuje i fakt, kolik se vybere v Plzni a plzeňském regionu peněz. Jsem moc rád, že mohu podpořit již 18. ročník této sbírky,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky opět pomůže sociálním službám i jednotlivcům v plzeňské diecézi. „Z vykoledovaných peněz zůstává 65 procent v místě výběru, dalších 15 podpoří projekty v rámci plzeňské diecéze, 10 procent jde na humanitární pomoc v zahraničí, pět procent zůstává na centrální úrovni Charity České republiky a pět procent je určeno na režii sbírky,“ uvedl ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

 V roce 2017 vynesla Tříkrálová sbírka v plzeňské diecézi celkem 4,408 milionu korun. Mezi nejvýznamnější příjemce patřily Domov pro seniory sv. Jiří Plzeň, který obdržel 138 tisíc korun, a Domov pro matky s dětmi v tísni Klatovy, jemuž bylo přiděleno sto tisíc korun. Významné částky také získaly Domov pokojného stáří a denní stacionář Ostrov, a to 93 tisíc korun, Noclehárna pro muže v Rokycanech 65 tisíc korun a Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov 50 tisíc korun. 

Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice do 14. ledna.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09.01.18


NTC zve na přednášku Martina Paidara


Nové technologie - Výzkumné centrum

43

15.01.18


PF 2018


Celouniverzitní

317

21.12.17


Knihovna zve na výstavu fotografií


Univerzitní knihovna

52

02.01.18