Velvyslankyně Peru se zajímala o možnosti spolupráce

V úterý 9. ledna navštívila Západočeskou univerzitu v Plzni J. E. Liliana De Olarte de Torres-Muga, velvyslankyně Peruánské republiky.

V první části své návštěvy se velvyslankyně Peru setkala s rektorem Miroslavem Holečkem a Margaritou Gianino Sánchez, vyučující španělštiny na Ústavu jazykové přípravy ZČU.

V průběhu setkání rektor Miroslav Holeček krátce představil Západočeskou univerzitu v Plzni, její historii, strukturu a největší úspěchy. Připomněl spolupráci mezi Fakultou pedagogicku ZČU a nejstarší peruánskou univerzitou Universidad Nacional Mayor de San Marcos, která probíhala v letech 2006 – 2011 a v rámci níž vyjelo několik studentů na studijní pobyt do Limy. Rektor také ocenil organizaci soutěží ve španělštině pro studenty Západočeské univerzity.

Peruánské velvyslanectví se spolupodílí na organizaci Iberoamerické ceny, jejíž tradice byla zahájena v roce 1994 a jíž se pravidelně účastní studenti ZČU. Dále velvyslanectví organizuje od roku 2011 literární soutěž Premio de la República del Perú pro studenty středních a vysokých škol, jíž se rovněž pravidelně účastní studenti  ZČU, kteří navštěvují kurzy španělštiny na Ústavu jazykové přípravy ZČU. Zástupce peruánského velvyslanectví také pravidelně zasedá v porotě soutěže Studentská konference, kterou pořádá od roku 2008 Ústav jazykové přípravy ZČU, na níž se hodnotí odborné prezentace studentů ve španělštině. V roce 2014 udělilo Velvyslanectví Peru cenu Margaritě Gianino Sánchez, vyučující španělštiny na Ústavu jazykové přípravy ZČU.

Velvyslankyně Peru se zajímala o počet studentů španělštiny na Západočeské univerzitě a o úroveň znalostí studentů, kteří navštěvují kurzy španělštiny na ZČU. Z jednání vyplynulo, že jak velvyslanectví, tak ZČU mají zájem o prohloubení vzájemné spolupráce. 

Po úvodním jednání navštívila velvyslankyně Fakultu umění a designu Ladislava Sutnara, kde ji děkan Josef Mištera provedl několika ateliéry fakulty. Paní velvyslankyni zaujal především ateliér designu kovu a šperku, s nímž ji seznámil vedoucí ateliéru Petr Vogel. V závěru návštěvy na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara paní velvyslankyně navrhla, že prověří možnosti spolupráce v oboru umění a designu s některou z peruánských univerzit. 

Galerie


Celouniverzitní

Romana Suchá

10. 01. 2018


Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

04. 02. 2019

Studentky Fakulty zdravotnických studií navštívily školku pod záštitou ZČU

Beseda Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

18. 02. 2019

Francouzská univerzita Artois projevila zájem o rozšíření spolupráce se ZČU

Spolupráce Studium

Celouniverzitní

10. 02. 2019