Studenti ZČU spolupracují s americkou televizí. Zasloužili se i o několik vylepšení

Na fungování nekomerční televizní společnosti Czech-American TV se podílejí studenti FAV, FEK, FPE a FDULS.