Akademický senát ZČU si zvolil své vedení

V listopadu zvolení akademičtí senátoři se od ledna ujali své funkce. Na ustavujícím zasedání, které proběhlo ve středu 10. ledna, zvolili své vedení.

Předsedou Akademického senátu ZČU v Plzni se stejně jako v minulém funkčním období stal Petr Tomiczek z Fakulty aplikovaných věd. Ke změně nedošlo ani na postu tajemníka, jímž je opět Petr Baierl z Fakulty strojní. Místopředsedkyní senátu byla zvolena Simona Stočesová z Fakulty právnické, která ve funkci nahradí Jiřího Basla z Fakulty elektrotechnické.

Volby do Akademického senátu ZČU proběhly ve dnech 6. - 10. listopadu 2017. Zvolení senátoři budou svoji funkci vykonávat v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020. Senát má 59 členů, třetinu z nich tvoří studenti.

Akademický senát ZČU je zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Tajným hlasováním volí kandidáta na rektora. Přijatý návrh na jmenování rektora pak předává předseda senátu prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky. 

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

13.01.18


Západočeská univerzita přivítá už popáté své absolventy


Celouniverzitní

149

18.10.18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 2. díl


Fakulta strojní

183

15.10.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

23

19.10.18