Akademický senát ZČU si zvolil své vedení

V listopadu zvolení akademičtí senátoři se od ledna ujali své funkce. Na ustavujícím zasedání, které proběhlo ve středu 10. ledna, zvolili své vedení.

Předsedou Akademického senátu ZČU v Plzni se stejně jako v minulém funkčním období stal Petr Tomiczek z Fakulty aplikovaných věd. Ke změně nedošlo ani na postu tajemníka, jímž je opět Petr Baierl z Fakulty strojní. Místopředsedkyní senátu byla zvolena Simona Stočesová z Fakulty právnické, která ve funkci nahradí Jiřího Basla z Fakulty elektrotechnické.

Volby do Akademického senátu ZČU proběhly ve dnech 6. - 10. listopadu 2017. Zvolení senátoři budou svoji funkci vykonávat v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020. Senát má 59 členů, třetinu z nich tvoří studenti.

Akademický senát ZČU je zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Tajným hlasováním volí kandidáta na rektora. Přijatý návrh na jmenování rektora pak předává předseda senátu prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky. 

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

13.01.18


Nejvýznamnější vědeckovýzkumné centrum Tchaj-wanu navazuje spolupráci s elektrotechniky ze ZČU


Fakulta elektrotechnická

183

02.08.18


Zveme na čtvrteční koncert letních škol


Ústav jazykové přípravy

41

10.07.18


FAV získala akreditace studijních programů na dalších deset let


Fakulta aplikovaných věd

190

07.08.18