Katedra geomatiky spolupořádá workshop Velká a otevřená data a otevřený software pro praxi

Odborníci zde budou prezentovat praktické výsledky výzkumných projektů a seznámí s novými trendy. Akce se koná v pondělí 22. ledna. Účast je po předchozí registraci bezplatná.

Zástupci Západočeské univerzity Karel Jedlička a Otakar Čerba z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd na celodenním maratonu přednášek představí svůj příspěvek na téma Pojďme si hrát s 3D a open linked data. Společně s Jiřím Bouchalem Jedlička přednese ještě příspěvek věnující se řešení dopravy. V něm bude hovořit také o aplikaci pro město Plzeň, jež se zabývá intenzitou dopravy. Otakar Čerba s Karlem Charvátem dále představí svoji práci na téma Najdi si region nebo město pro svoji dovolenou.

Účastníky workshopu přivítá Karel Janečka z katedry geomatiky, který je zároveň předsedou spolupořádající České asociace pro geoinformace. Akce se koná na Novotného lávce v Praze. 

Účastníci setkání se musejí předem zaregistrovat. Více informací včetně registračního formuláře najdou zájemci na webu České asociace pro geoinformace.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

15.01.18


Zdeněk Tipek ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vystoupí na Fakultě strojní


Fakulta strojní

16

22.02.18


Televize ZAK zachytila promoci Dětské univerzity


Fakulta pedagogická

67

20.02.18


Festival arabské kultury chystá první orientální street food market v Plzni


Celouniverzitní

21

21.02.18