Katedra geomatiky spolupořádá workshop Velká a otevřená data a otevřený software pro praxi

Odborníci zde budou prezentovat praktické výsledky výzkumných projektů a seznámí s novými trendy. Akce se koná v pondělí 22. ledna. Účast je po předchozí registraci bezplatná.

Zástupci Západočeské univerzity Karel Jedlička a Otakar Čerba z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd na celodenním maratonu přednášek představí svůj příspěvek na téma Pojďme si hrát s 3D a open linked data. Společně s Jiřím Bouchalem Jedlička přednese ještě příspěvek věnující se řešení dopravy. V něm bude hovořit také o aplikaci pro město Plzeň, jež se zabývá intenzitou dopravy. Otakar Čerba s Karlem Charvátem dále představí svoji práci na téma Najdi si region nebo město pro svoji dovolenou.

Účastníky workshopu přivítá Karel Janečka z katedry geomatiky, který je zároveň předsedou spolupořádající České asociace pro geoinformace. Akce se koná na Novotného lávce v Praze. 

Účastníci setkání se musejí předem zaregistrovat. Více informací včetně registračního formuláře najdou zájemci na webu České asociace pro geoinformace.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

15.01.18


Studentky ZČU přivezly z Letní univerzity v Temelíně první a druhé místo


Fakulta strojní

272

08.08.18


Nejvýznamnější vědeckovýzkumné centrum Tchaj-wanu navazuje spolupráci s elektrotechniky ze ZČU


Fakulta elektrotechnická

186

02.08.18


Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars


Celouniverzitní

208

02.07.18