Při hledání zaměstnání i brigády pomůže Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem

Akce, na níž se bude prezentovat několik desítek firem, proběhne 30. ledna od 10 do 18 hodin v KD Peklo. Doprovodný program nabídne přednášky o tom, jak se připravit na pohovor, začít podnikat či jak "prodat" sám sebe.

Návštěvou veletrhu příchozí získají lepší přehled o současném trhu pracovních příležitostí i osobní kontakt s personalisty renomovaných společností. Uchazeči o zaměstnání by s sebou neměli zapomenout vzít životopis, který budou moci osobně předat personalistům. Organizátoři slibují i bohatou nabídku brigád.

Po celý den bude probíhat zdarma poradenství pro trh práce a vzdělávání, image poradna, měření zrakové kondice či grafologické poradenství pro osobní rozvoj. Na veletrhu najdou zájemci také rekvalifikace, jazykové vzdělávání a další kurzy, které souvisejí s pracovním životem.

Zahájení veletrhu, jehož partnerem je Západočeská univerzita v Plzni, se zúčastní děkan Fakulty strojní Milan Edl. Seznam vystavujících, nabízených pracovních pozic i program akce je k dispozici na webu. Vstup je zdarma.

Veletrh Klíč k příležitostem ovšem není jedinou možností, jak se dozvědět o aktuální situaci na pracovním trhu, nabídce míst pro absolventy či možných brigádách a stážích ve firmách. Už 21. března totiž proběhne v univerzitním kampusu Veletrh pracovních příležitostí při ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

17.01.18


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

202

16.07.18


Nejvýznamnější vědeckovýzkumné centrum Tchaj-wanu navazuje spolupráci s elektrotechniky ze ZČU


Fakulta elektrotechnická

186

02.08.18


Nové uzávěry silničních tunelů z Fakulty elektrotechnické zajistí větší bezpečnost řidičů


Fakulta elektrotechnická

440

28.06.18