Fakulta ekonomická se představí uchazečům o studium

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni přivítá zájemce o studium v úterý 23. ledna v univerzitním kampusu v Plzni na Borech. V pátek 26. ledna otevře dveře své budovy v Chebu.

V Plzni se zájemci o bakalářské studium sejdou v 9 a 10.30 hodin v posluchárně EP 130 (Univerzitní 22), kde jim proděkanka pro studijní záležitosti Hana Kunešová a proděkan pro vnější vztahy Jiří Preis poskytnou informace o studijních oborech, možnostech studia v zahraničí a přijímacím řízení. Součástí dne otevřených dveří bude také prohlídka kampusu ZČU. Uchazečům o navazující magisterské studium pracovníci fakulty poskytnou informace v posluchárně EP 130 od 13 hodin.

Obdobný program fakulta nabídne i ve své budově v Chebu v posluchárně CD 254 (Hradební 22), kde bude den otevřených dveří probíhat v pátek 26. ledna. Zájemci o bakalářské studium se vše potřebné dozvědí ve 13 hodin, uchazeči o navazující magisterské studium v 15 hodin.

Galerie


Fakulta ekonomická

Šárka Stará

18.01.18


Odborníci nejen ze ZČU připravují nový studijní program Správa a rozvoj nemovitostí


Fakulta ekonomická

187

07.02.18


Student němčiny i přes svůj handicap úspěšně absolvoval roční pobyt na univerzitě v Chemnitz


Fakulta pedagogická

176

12.02.18


Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu


Celouniverzitní

54

12.02.18