Fakulta právnická zve k návštěvě budoucí studenty

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádá den otevřených dveří ve středu 24. ledna. Zájemci se mohou vydat v době od 10 do 13 hodin do budovy fakulty v sadech Pětatřicátníků 14. V posluchárně PC 408 pro ně budou připraveny informace o studiu a několik odborných přednášek.

Návštěvníky uvítá v 10 hodin děkan fakulty Jan Pauly. Proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková společně se zástupcem společnosti SCIO poté poskytnou uchazečům informace o studiu a přijímacím řízení.

Od 11 hodin vystoupí emeritní prezident Notářské komory v Plzni Josef Burda s odbornou přednáškou, v níž se bude věnovat profesi notáře. Problematiku činnosti advokáta přiblíží přítomným absolvent fakulty, v současné době advokát, Pavel Ungr. Odpoledne budou mít zájemci možnost nahlédnout do prostor a učeben fakulty.

Fakulta právnická

Šárka Stará

19.01.18


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

86

09.05.18


Univerzita zve na slavnostní závěrečný koncert akademického roku


Celouniverzitní

216

03.05.18


Na Fakultě pedagogické se uskuteční přednáška docenta Janíka o pedagogické profesionalitě


Fakulta pedagogická

11

03.05.18