ZČU má nového prorektora pro transfer znalostí a technologií

Od ledna 2018 působí nově na Západočeské univerzitě v Plzni prorektor pro transfer znalostí a technologií. 

Tento post zastává Jan Musil, bývalý vědecko-výzkumný pracovník Akademie věd, manažer a například také bývalý generální ředitel společnosti Škoda Power. Fakultám a součástem by měl pomoci zkvalitnit propojení na externí subjekty z oblasti průmyslu a na instituce působící v zájmových oblastech univerzity.

Ing. Jan Musil, CSc. (nar. 1959) vystudoval obor elektroenergetika se zaměřením na jaderné elektrárny. Svoji kariéru zahájil v roce 1984 v Akademii věd jako vědecko-výzkumný pracovník v oboru plazmové technologie a nové materiály, v němž také obhájil svojí disertační práci. Publikoval v renomovaných zahraničních časopisech a sbornících světových konferencí, je také autorem dvou patentů. Byl řešitelem a koordinátorem mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. V oboru plazmové technologie a nové materiály absolvoval odborné stáže např. v Castolin-Eutectic a na L´Ecole Polytechnique Lausanne ve Švýcarsku, na University of Minnesota v USA či na University of Karlsruhe / Institute of Ceramics v Německu.

Později si doplnil také manažerské vzdělání MBA. Na ZČU přichází se zkušenostmi z průmyslové praxe, pracoval mimo jiné v plzeňské Škodovce, konkrétně například jako generální ředitel společnosti ŠKODA Power.

Byl členem evropské komise Industry Fusion Committee pro přípravu projektu a výstavbu termonukleárního experimentálního reaktoru ITER pro středisko jaderného výzkumu Cadarache ve Francii. Jan Musil byl také předsedou poradních rad ministrů průmyslu a obchodu ČR, konkrétně Rady pro obchod a investice a poté Rady pro inovace a konkurenceschopnost.

Se Západočeskou univerzitou v Plzni spolupracoval Jan Musil už v letech 1990 - 1996 jako externí přednášející a vedoucí diplomových prací na katedře fyziky a katedře fyzikální metalurgie a materiálů. V letech 2009 - 2011 přednášel na VŠE Praha.

Jako prorektor pro transfer znalostí a technologií chce Jan Musil pomoci fakultám a součástem univerzity zkvalitnit propojení na externí subjekty, které mohou čerpat kvalitní know-how a využívat výsledků vědeckých a výzkumných projektů ZČU.

„Chtěl bych, aby náš úsek kromě kvalitní administrace univerzitních projektů s dotací byl schopen nabízet fakultám a součástem univerzity dobrou znalost průmyslového světa se zaměřením na nové technologie a perspektivní směry a také nabídnut řadu kvalitních kontaktů na vybrané instituce a firmy v rámci zájmových oblastí univerzity," říká Jan Musil.

Tam, kde bude poptávka, by chtěl nový prorektor předat své zkušenosti ze spolupráce akademického světa a průmyslu v oblasti transferu know-how, které získal v Německu a USA. Podělit se může i o zkušenosti s projektovým řízením.

Nejdříve se Jan Musil chce co nejrychleji seznámit s potřebami všech fakult a součástí ZČU, získat názor jejich vedení a rozumět jejich potřebám. „Poté sám musím vysvětlit a obhájit nabídku spolupráce ze strany mého úseku a v případě dohod ji kvalitně naplnit,“ vysvětluje. V každém případě podle něj platí, že úsek pro transfer znalostí a technologií, pokrývající činnosti Projektového centra a útvaru transfer, musí být "efektivní nezištnou službou a kvalitním servisem pro všechna pracoviště univerzity v duchu pravidla  ‚učíme se od okolního světa a rosteme s ním ‘.

Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 01. 2018


Štafeta Západočeské univerzity si dojela na běžkách pro stříbro

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

11. 02. 2019

Holon Institute of Technology zahajuje spolupráci se ZČU

Spolupráce Věda Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

28. 01. 2019

Student zabodoval s metodou pro nalezení roviny symetrie u 3D objektů

Absolventi Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

29. 01. 2019