Fakulta elektrotechnická se představí veřejnosti

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni pořádá den otevřených dveří v úterý 30. ledna od 10 do 16 hodin. Během něj nabídne nejen informace o studiu, ale i pohled do svého zákulisí – do laboratoří a Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE).

To nejzajímavější z vědeckovýzkumné činnosti a prací studentů bude tradičně soustředěno do vstupního prostoru fakulty. Nejen zájemci o studium si mohou vyzkoušet a prohlédnout aktuální elektrotechnické aplikace v oblastech alternativních zdrojů, výroby a distribuce elektrické energie, k vidění bude chytrá a nositelná elektronika, inteligentní snímače, automotivní elektronika i výsledky studentských prací a projektů. Spolu s průvodcem mohou zájemci také zavítat do vybraných laboratoří.

Prohlídka laboratoří začne už v 9:45 hodin. Naskytne se totiž příležitost živého příjmu vysílání českého satelitu VZLUSAT-1. Ten bude přelétat v dosahu pozemního řídicího střediska na elektrotechnické fakultě před desátou hodinou. Zájemci o tento unikátní zážitek by proto měli přijít na den otevřených dveří s předstihem, aby se mohli čtvrt hodiny před desátou vydat z foyer fakulty k řídicímu středisku.

 Mezi specializovanými laboratořemi bude návštěvníkům zpřístupněna například vysokonapěťová laboratoř, laboratoř elektrických pohonů nebo unikátní halová laboratoř fakultního výzkumného centra RICE.

 Expozice ve foyer v letošním roce rozšíří i Dronet Plzeň, který představí praktickou část certifikátového studia Drony na ZČU, na jehož výuce spolupracují všechny technické fakulty Západočeské univerzity. Toto studium je doplňkem jakéhokoli řádného studia a jeho absolventi ke svému diplomu dostanu certifikát o jeho absolvování.

Forma prezentace informací o studiu bude velmi názorná – na praktických příkladech výzkumné činnosti a závěrečných prací studentů se uchazeči seznámí s tím, co se dá na fakultě studovat a čemu se lze během studia věnovat. Prezentace bude probíhat v 10, 12 a 14 hodin. Podpořena bude i brožurou, kterou fakulta připravila ve spolupráci s firmami Plzeňského kraje. Studenti si díky ní udělají představu o konkrétních pracovních pozicích, které se jim po ukončení studia nabízejí.

Po celou dobu konání dne otevřených dveří budou zájemcům radit s výběrem vhodného studia a zodpovídat dotazy také pracovníci studijního oddělení fakulty. Podrobný harmonogram celého dne najdou zájemci na webových stránkách fakulty. 

 Fakulta elektrotechnická již zahájila přijímací řízení na akademický rok 2018/19, uchazeči tak už nyní mohou podat přihlášku ke studiu. Na bakalářské studium přijímá fakulta bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků středoškolského studia a případných dalších odborných aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů. Podrobné informace k přijímacímu řízení najdou uchazeči na webu fakulty.   

Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 01. 2018


Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

První Letní škola vysokoškolské pedagogiky měla úspěch

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019