Jaká by měla být strategie ZČU při zavádění flexibilních forem vzdělávání?

Na konci ledna Západočeská univerzita v Plzni přivítala tři zahraniční odborníky, kteří po dva dny přednášeli o nejnovějších trendech v oblasti strategie vysokých škol a vysokoškolské pedagogiky.