Jaká by měla být strategie ZČU při zavádění flexibilních forem vzdělávání?

Na konci ledna Západočeská univerzita v Plzni přivítala tři zahraniční odborníky, kteří po dva dny přednášeli o nejnovějších trendech v oblasti strategie vysokých škol a vysokoškolské pedagogiky.

Do České republiky zavítal emeritní profesor edinburské univerzity Jeff Haywood, profesor Frederik Truyen z belgické KU Leuven a projektový manažer EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) Darco Jansen z Nizozemska. Seminář se uskutečnil v rámci projektu EMPOWER podpořeného Evropskou komisí.

Pozornost patřila zejména flexibilním formám výuky, tedy kombinovanému a on-line vzdělávání. Účastníci se dozvěděli řadu praktických informací o vývoji těchto forem, o zkušenostech z jejich zavádění do praxe a zejména o výhodách a nevýhodách použití.

Obě prezentované univerzity kladou velký důraz na ocenění kvalitních učitelů a tvorbu kvalitních studijních materiálů, a to jak ze strany managementu univerzity, tak i ze strany studentů. Kvalita studijních materiálů je zcela zásadní zvláště u MOOC kurzů – ty mají potenciál přilákat zájemce z celého světa ke studiu právě na univerzitách v Leuvenu či v Edinburgu.

Druhý den patřil diskuzi o situaci na ZČU. Flexibilní vzdělávání má podle odborníků potenciál snížit nízkou studijní úspěšnost studentů, snížit počet odučených hodin a uvolnit tak čas na výzkum. Umožňuje také studium studentům, kteří jsou limitováni vzdáleností univerzity.

Pro zájemce jsou k dispozici videozáznamy prezentací obou univerzit. Na první přednáší Jeff Haywood edinburské univerzity na druhé Frederik Truyen z belgické KU Leuven.

Během pobytu na ZČU si hosté prohlédli virtuální laboratoře Fakulty strojní.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

31.01.18


Mám vlastní firmu, pracuji na mnoha projektech. Ani jedno by bez zkušeností v AIESEC nešlo


Studentské organizace

42

08.02.18


ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI


Celouniverzitní

242

19.02.18


Atašé pro vědu a technologie z čínské ambasády podpořila rozvíjející se spolupráci s NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

54

12.02.18