Jaká by měla být strategie ZČU při zavádění flexibilních forem vzdělávání?

Na konci ledna Západočeská univerzita v Plzni přivítala tři zahraniční odborníky, kteří po dva dny přednášeli o nejnovějších trendech v oblasti strategie vysokých škol a vysokoškolské pedagogiky.

Do České republiky zavítal emeritní profesor edinburské univerzity Jeff Haywood, profesor Frederik Truyen z belgické KU Leuven a projektový manažer EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) Darco Jansen z Nizozemska. Seminář se uskutečnil v rámci projektu EMPOWER podpořeného Evropskou komisí.

Pozornost patřila zejména flexibilním formám výuky, tedy kombinovanému a on-line vzdělávání. Účastníci se dozvěděli řadu praktických informací o vývoji těchto forem, o zkušenostech z jejich zavádění do praxe a zejména o výhodách a nevýhodách použití.

Obě prezentované univerzity kladou velký důraz na ocenění kvalitních učitelů a tvorbu kvalitních studijních materiálů, a to jak ze strany managementu univerzity, tak i ze strany studentů. Kvalita studijních materiálů je zcela zásadní zvláště u MOOC kurzů – ty mají potenciál přilákat zájemce z celého světa ke studiu právě na univerzitách v Leuvenu či v Edinburgu.

Druhý den patřil diskuzi o situaci na ZČU. Flexibilní vzdělávání má podle odborníků potenciál snížit nízkou studijní úspěšnost studentů, snížit počet odučených hodin a uvolnit tak čas na výzkum. Umožňuje také studium studentům, kteří jsou limitováni vzdáleností univerzity.

Pro zájemce jsou k dispozici videozáznamy prezentací obou univerzit. Na první přednáší Jeff Haywood edinburské univerzity na druhé Frederik Truyen z belgické KU Leuven.

Během pobytu na ZČU si hosté prohlédli virtuální laboratoře Fakulty strojní.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

31. 01. 18


Prodejní výstava prací studentů Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2018

Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

05. 12. 2018

Oslavující Fakulta pedagogická ocenila významné pracovníky

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

05. 12. 2018