Odborníci nejen ze ZČU připravují nový studijní program Správa a rozvoj nemovitostí

V pondělí 5. února se na Západočeské univerzitě v Plzni sešli zástupci Fakulty ekonomické a Fakulty aplikovaných věd s odborníky z institutu pro řízení nemovitostí Univerzity v Lipsku a dalšími partnery ze spolupracujících českých subjektů. Společně se budou podílet na přípravě akreditace nového studijního programu Správa a rozvoj nemovitostí.

Setkání rozvíjí spolupráci s Univerzitou v Lipsku, která byla šířeji zahájena na loňské červnové schůzce v Německu. Na workshopu byly prezentovány praktické i teoretické příspěvky související se zaměřením připravovaného programu. Například evidence a oceňování nemovitého majetku měst a obcí, development komerčních nemovitostí nebo Building Information Modelling. „Uvedená témata tvoří dílčí základ zaměření budoucího studijního programu. Spolupráce s kolegy z Lipska je jednou z hlavních priorit,“ konstatoval garant připravovaného programu Jan Pašek.

Na odbornou diskusi navázal neformální program, během nějž se především zahraniční hosté seznámili s prostředím Plzeňského Prazdroje. Druhý den proběhla v rámci spolupráce s firmou InterCora exkurze do běžně nepřístupných prostor nákupního centra.

Nabízíme kolegům ze ZČU spolupráci nejen při přípravě odborného obsahu, ale také v rámci výměny zkušeností, a to formou stáží akademických pracovníků,“ prohlásil profesor Wolfgang Pelzl z Univerzity Lipsko.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

07.02.18


Mám vlastní firmu, pracuji na mnoha projektech. Ani jedno by bez zkušeností v AIESEC nešlo


Studentské organizace

35

08.02.18


Děkany pedagogických fakult přijal primátor Martin Zrzavecký


Fakulta pedagogická

0

22.02.18


Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří


Fakulta aplikovaných věd

121

19.02.18