Děkan Fakulty filozofické David Šanc byl inaugurován

Ve středu 7. února se v obřadní síni Magistrátu města Plzně uskutečnila inaugurace děkana Fakulty filozofické ZČU Davida Šance.
Davida Šance zvolil Akademický senát Fakulty filozofické kandidátem na děkana v srpnu loňského roku. Do funkce byl rektorem jmenován v listopadu. Ve vedení fakulty vystřídal svého předchůdce Pavla Vařeku.

Za velmi důležitou oblast považuje děkan David Šanc internacionalizaci, a to ve smyslu podpory studentských a učitelských mobilit i začleňování filozofické fakulty do mezinárodních projektů a týmů. Společně s dalšími členy vedení fakulty chce také upevňovat povědomí o nezastupitelné roli humanitního a společenskovědního vysokoškolského vzdělávání pro stabilitu a kultivaci společnosti.

PhDr. David Šanc, Ph.D (*1978) vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 zde působil jako odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů, přičemž od roku 2012 byl vedoucím katedry. Od roku 2007 vykonával funkci proděkana fakulty pro studijní záležitosti. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalismem.


Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

08. 02. 2018


Fakulta zdravotnických studií navázala spolupráci s Roman Kreuziger Cycling Academy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta zdravotnických studií

19. 02. 2019

Rektor Miroslav Holeček převzal jmenovací dekret

Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

20. 02. 2019

Emeritní rektor ZČU Josef Průša oslavil osmdesátiny

Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

05. 02. 2019