Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu

Od září 2017 se mohou studenti Západočeské univerzity v Plzni zapojovat do přeshraničních aktivit projektu STUDYKOM. Ten si klade za cíl zvýšit jejich kompetence a seznámit je s podnikatelským prostředím v Česku i Německu.

Program, na němž spolupracuje Západočeská univerzity v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technische Hochschule Deggendorf a Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, propojuje akademické znalosti s praxí a chce ve studentech posílit podnikatelského ducha, zpřístupnit jim podnikatelské prostředí česko-bavorského příhraničí a zlepšit jejich možnosti uplatnění na pracovním trhu.

STUDYKOM tvoří odborná výuka v oblasti zakládání podnikání, jazykové kurzy, společné studijní cesty, soutěže studentských projektů a odborné stáže a pracovní nabídky. Další aktivitou je analýza a rozvoj budoucí společné studijní nabídky univerzit.

„Projekt je opravdu bohatý na počet aktivit. Již jsme realizovali společnou zahraniční studijní cestu do česko-bavorského příhraničí, která byla velice úspěšná. V současnosti připravujeme pro německé studenty ve spolupráci s Ústavem jazykové přípravy ZČU kurz češtiny pro začátečníky a zároveň registrujeme zájemce o týdenní pobyt v Deggendorfu zaměřený na problematiku zakládání podnikání,“ přibližuje koordinátor projektových aktivit za ZČU Petr Janeček.

Všechny aktivity a informace o projektu jsou dvojjazyčně uveřejněny na jeho webových stránkách. STUDYKOM byl podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíle Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a je také podporován aktivitami partnerských univerzit a vysokých škol. „Naší snahou je ukázat studujícím na obou stranách hranice, jaký potenciál nabízí příhraniční region z pohledu profesního i osobního a připravit je dílčími aktivitami co nejlépe na vstup na trh práce v česko-bavorském příhraničí,“ dodává manažerka projektu Dita Hommerová.


Galerie


Exkurze ve firmě Grammer CZ v Tachově.

Přednáška starosty města Klenčí pod Čerchovem.

Návštěva Domu přírody v Českém lese.

U německého památníku Walhalla.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

12.02.18


Fakulta zdravotnických studií slaví desáté narozeniny


Fakulta zdravotnických studií

60

09.07.18


Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky


Nové technologie - Výzkumné centrum

85

29.06.18


FAV získala akreditace studijních programů na dalších deset let


Fakulta aplikovaných věd

196

07.08.18