Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu

Od září 2017 se mohou studenti Západočeské univerzity v Plzni zapojovat do přeshraničních aktivit projektu STUDYKOM. Ten si klade za cíl zvýšit jejich kompetence a seznámit je s podnikatelským prostředím v Česku i Německu.