Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu

Od září 2017 se mohou studenti Západočeské univerzity v Plzni zapojovat do přeshraničních aktivit projektu STUDYKOM. Ten si klade za cíl zvýšit jejich kompetence a seznámit je s podnikatelským prostředím v Česku i Německu.

Program, na němž spolupracuje Západočeská univerzity v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technische Hochschule Deggendorf a Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, propojuje akademické znalosti s praxí a chce ve studentech posílit podnikatelského ducha, zpřístupnit jim podnikatelské prostředí česko-bavorského příhraničí a zlepšit jejich možnosti uplatnění na pracovním trhu.

STUDYKOM tvoří odborná výuka v oblasti zakládání podnikání, jazykové kurzy, společné studijní cesty, soutěže studentských projektů a odborné stáže a pracovní nabídky. Další aktivitou je analýza a rozvoj budoucí společné studijní nabídky univerzit.

„Projekt je opravdu bohatý na počet aktivit. Již jsme realizovali společnou zahraniční studijní cestu do česko-bavorského příhraničí, která byla velice úspěšná. V současnosti připravujeme pro německé studenty ve spolupráci s Ústavem jazykové přípravy ZČU kurz češtiny pro začátečníky a zároveň registrujeme zájemce o týdenní pobyt v Deggendorfu zaměřený na problematiku zakládání podnikání,“ přibližuje koordinátor projektových aktivit za ZČU Petr Janeček.

Všechny aktivity a informace o projektu jsou dvojjazyčně uveřejněny na jeho webových stránkách. STUDYKOM byl podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíle Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a je také podporován aktivitami partnerských univerzit a vysokých škol. „Naší snahou je ukázat studujícím na obou stranách hranice, jaký potenciál nabízí příhraniční region z pohledu profesního i osobního a připravit je dílčími aktivitami co nejlépe na vstup na trh práce v česko-bavorském příhraničí,“ dodává manažerka projektu Dita Hommerová.


Galerie


Exkurze ve firmě Grammer CZ v Tachově.

Přednáška starosty města Klenčí pod Čerchovem.

Návštěva Domu přírody v Českém lese.

U německého památníku Walhalla.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

12.02.18


Připomeňte si geniálního vědce Stephena Hawkinga


Fakulta aplikovaných věd

44

03.05.18


Blíží se konference Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?


Fakulta právnická

20

15.05.18


Sportovci v Plzni bojovali o kvalifikace na České akademické hry


Celouniverzitní

22

09.05.18