Lékař práv aneb konference o medicínském právu již za necelý měsíc

Ve středu 7. března se ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje uskuteční konference o medicínském právu. Přilákat by mohla nejen studenty práv a medicíny, ale i lidí z řad široké veřejnosti. Program bude nabitý jak tématy, tak především osobnostmi v oboru.
Akci pořádá ELSA Plzeň ve spolupráci s Mezinárodní federací asociací studentů medicíny (IFMSA CZ Plzeň) a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje (SVK PK).

Konference se bude věnovat tématům současné právní problematiky v oblasti medicíny, například pracovnímu právu v lékařství či dokazování v medicínských sporech. Začíná se v 9:00 hodin. Zváni jsou nejen studenti a profesoři, ale i lidé z řad široké veřejnosti.

HARMONOGRAM:

09:00 - Zahájení konference
09:30 - Dokazování v medicínských sporech (Mgr. et Bc. Tomáš Hodys)
10:50 - Právní odpovědnost a chování lege artis (doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.)
11:50 - Odpolední pauza
13:15 - Pracovní právo v lékařství (JUDr. Jaroslava Nováková)
14:30 - Práva a povinnosti zdravotnických subjektů (JUDr. Jaroslava Nováková)
15:50 - Posttraumatická porucha (pplk. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.)
17:00 - Ukončení konference

Partnery konference jsou Policejní akademie ČR a Centrum zdravotnického práva PF UK.

Studentské organizace

Adam Doležal

13.02.18


Západočeská univerzita přivítá už popáté své absolventy


Celouniverzitní

149

18.10.18


Přednáškový klub zve na setkání s Radimem Jančurou


Celouniverzitní

5

19.10.18


Fakulta ekonomická ZČU zahájila společný semestrální kurz se studenty z východního Bavorska


Fakulta ekonomická

28

18.10.18