DESING+ opět propojil studenty fakult navzájem i s firmami

Celkem 96 posluchačů Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se letos zúčastnilo výukového projektu DESING+. V něm se učí studenti spolupracovat v interdisciplinárních týmech a řešit témata zadaná průmyslovými podniky.

Výsledkem několikatýdenní práce studentů jsou pak návrhy vysoce konkurenceschopných technických produktů. Unikátní projekt se letos konal počtrnácté. Týmy s nejúspěšnějšími návrhy se v dubnu zúčastní mezinárodního workshopu DESING+ v bavorském Deggendorfu.

 „Pokud vím, jedná se skutečně o ojedinělý projekt, kdy studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“ říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.  

V letošním akademickém roce se projektu zúčastnili studenti z Fakulty strojní (53), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (8), Fakulty zdravotnických studií (14), Fakulty ekonomické (14) a Fakulty elektrotechnické (7). V jedenácti navzájem si konkurujících interdisciplinárních týmech, složených obvykle ze tří až čtyř konstruktérů, jednoho designéra a jednoho až čtyř dalších specialistů, studenti řešili konstrukční a designérské návrhy na čtyři témata: Rozdělovač drobného materiálu, Elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší osoby s handicapem rovnováhy, Inteligentní vybavení pro odpočinek ve veřejných interiérech budov smart city, Volant a přístrojová deska studentské formule SAE.

Na zadaných projektech pracovaly týmy pod vedením zvolených studentských manažerů a jejich zástupců ve třinácti týdnech zimního semestru. Řešení předcházely tři motivační workshopy, školení manažerů i tři workshopy připravené externími odborníky z ENGEL Kaplice, HACKERLY Praha a ŠKODA TRANSPORTATION Plzeň/Praha.

Ve dnech 6. a 7. února pak obhajovalo výsledky svých projektů formou závěrečných soutěžních prezentací devět z jedenácti týmů. „Jedná se o aktivitu nad rámec studijních povinností účastníků. Také závěrečná soutěžní prezentace je dobrovolná, a proto zcela respektujeme, že dva týmy se nakonec rozhodly se nezúčastnit,“ vysvětluje Stanislav Hosnedl.

Hodnotitelské komise sestávaly ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a všech pěti zúčastněných fakult ZČU. Hodnotila se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení, systematičnost řešení a úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce. Představitelé zadavatelských institucí oceňovali vysokou a trvale rostoucí komplexní úroveň kreativity a provázanost řešení výsledků jednotlivých projektů.

 Na prvních oceněných místech se umístily týmy:

Rozdělovač drobného materiálu - zadáno firmou ENGEL strojírenská spol. s r.o., Kaplice:

Lenka Vitásková – manažerka, Monika Knoplová, Karolína Pačisková, Lukáš Padua, Zdeněk Janota (FST), Hana Vykysalová – zástupkyně manažerky (FDULS), Jitka Kršová (FZS)

Elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší osoby s handicapem rovnováhy - zadáno firmou Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten, a Technische Hoschule Deggendorf:

Alena Švelchová – manažerka, Jiří Dekastello, Pavel Hamrle, Ondřej Nezbeda, Gabriela Šimlová (FST), Martina Kačmarská – zástupkyně manažerky (FDULS), Alena Doubková (FZS), Kateřina Bajgarová, Michal Fiala (FEK)

Inteligentní vybavení pro odpočinek ve veřejných interiérech budov smart city - zadáno firmou GoRest s.r.o., Plzeň: Jiří Šizling – manažer, Michal Černý, Martina Kolářová, Karel Nekut, Jan Petrovitz (FST), Žaneta Kuncipálová, Tereza Šustáčková (FZS), Lucie Samcová, Michaela Vondrová (FEK) a Václav Plic (FEL)

Volant a přístrojová deska studentské formule SAE - zadáno UWB Racing Team Pilsen, Západočeská univerzita v Plzni: Kateřina Kašová – manažerka, Stanislav Vrba, Helena Průchová (FST), Tereza Šustáčková (FZS)

Kromě jmenovitých diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem pro všechny studenty jsou významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Odměnou je jistě také možnost představit nejlepší týmové práce na každoročně pořádaných mezinárodních workshopech DESING+. Ten letošní se uskuteční v dubnu v Deggendorfu, pořadatelem bude Technische Hochschule Deggendorf.

V projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již přes 1200 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 175 týmových projektech řešili 44 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.Název projektu: ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 02. 2018


NTC realizovalo mezinárodní workshop o fotoemisi

Konference Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

02. 07. 2019

Výprava ZČU přivezla z Českých akademických her 68 medailí

Sport Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

03. 07. 2019

NTC úspěšně rozvíjí spolupráci s Tianjin University of Science and Technology

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

28. 06. 2019