Výstava ateliéru Kovu a šperku připomíná pochmurné výročí naší historie

V mnoha směrech unikátní expozice, jejímž námětem je únor 1948, je k vidění v Galerii Ladislava Sutnara. V pondělí 26. února navíc bude možné od 17 hodin výstavu zhlédnout s komentářem autorů.

Stane se tak v předvečer koncertu Plzeňské filharmonie v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Komponovaný večer s názvem Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám? spojí nejen filharmoniky a umělce, kteří svými díly navodí atmosféru roku 1948, ale také Ústav pro studium totalitních režimů, který klasickou hudbu v kontextu doby doplní historickým komentářem.

Výstava v Galerii Ladislava Sutnara s názvem 1948 / na ostré hraně zde bude k vidění až do 10. března. Stejným tématem se zabývá i menší expozice 1948 / ostrý řez, jež je k vidění v trezoru v DEPO2015, v bývalém skladu zbraní Lidových milicí.

„Obě výstavy symbolicky vypovídají cosi o ostrém předělu a zlomu. O nebezpečném a zranitelném zlomu, kdy se něco nepřirozeně, násilně a definitivně láme. A zůstává něco, co dokáže jen zranit a ublížit. V tomto pojetí jsme koncipovali instalace našich dvou výstav semestrálních a klauzurních prací ateliéru Kovu a šperku,“ přibližuje vedoucího ateliéru Petr Vogel.

„Ideovým záměrem bylo vytvořit přes celý prostor galerie ostrý řez, linii ostrého řezaného skla, na které se nainstaloval vybraný a reprezentativní výběr studentských prací. Celý prostor galerie je zatemnělý a jen jednotlivé série, kolekce šperků a objektů jsou bodově nasvícené, aby se docílilo ještě působivějšího pocitu aktuálnosti a určité dramatičnosti tématu daného projektu,“ popisuje Vogel s tím, že nejprve byl v rozpacích, jak celofakultně určené téma únoru 1948 ve šperku jakožto výtvarném médiu vůbec zpracovat. Nabídnul proto studentům možnost, aby se spíše, než na všeobecné politické pojetí více soustředili na ryze osobní, lidskou rovinu dramat i osobních nadějí.

„Překvapilo mě, s jakou empatií a hlubokým citem studenti zvolené téma vnímali a následně i zpracovali. Dokonce v několika případech přinesli v rámci společných rozprav a konzultací do ateliéru osobní rodinné zkušenosti s bezprávím komunistické zvůle. Mé původní rozpaky a pochybnosti nad tím, že pro studenty je téma Únor 1948 těžko uchopitelnou a vzdálenou historickou událostí se brzy rozplynuly,“ popisuje Vogel.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

20. 02. 2018


Studenti uctili památku Jana Palacha

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

16. 01. 2019

Líný učitel Robert Čapek na Západočeské univerzitě

Přednáška Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

11. 01. 2019

Západočeská univerzita zve na dny otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

03. 01. 2019