Festival arabské kultury chystá první orientální street food market v Plzni

Jedinečnou akci plánují studenti a pracovníci katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické na sobotu 7. dubna. Aby ji mohli realizovat dle svých představ, žádají na webu Startovač o pomoc s financováním. Všem dárcům na oplátku nabízejí zajímavé odměny.

Oriental Street Food Market v DEPO2015 přenese návštěvníky do exotických dálek, kde na vlastní kůži zažijí vřavu orientálních uliček, které jsou proslulé i díky jedinečnému pouličnímu občerstvování. Skoro každý už někdy jedl kebab nebo hummus. Ale co takový fatúš, šakšuku, kuftu či bábá ghanúž?

Aby mohla akce proběhnout ke spokojenosti všech návštěvníků potřebují organizátoři pomoci se zajištěním materiálního zázemí. Na to chtějí od drobných dárců získat prostřednictvím Startovače 30 tisíc korun. Možné je přispět částkou od 100 do 5000 korun. Na oplátku organizátoři nabízejí lákavé odměny v podobě kuchařky plné syrských receptů, workshopu zaměřeného na přípravu kávy, kurzu arabštiny či občerstvení u některého ze stánků.

Festival arabské kultury, jehož letošní devátý ročník se uskuteční za významné podpory Západočeské univerzity a pod záštitou rektora Miroslava Holečka, se pomalu řadí mezi tradiční plzeňské akce. Jedná se o multižánrovou kulturně-vzdělávací akci, která má za cíl představit arabský svět široké veřejnosti ve vší jeho rozmanitosti. A to prostřednictvím přednášek, besed a debat s odborníky, workshopů, koncertů, výstav či ochutnávek arabské kuchyně. Více informací se dočtete na webu či facebooku akce.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

21. 02. 18


Na Fakultu pedagogickou opět zavítali absolventi

Absolventi Beseda Studenti

Fakulta pedagogická

21. 11. 2018

Zahraniční i čeští odborníci diskutovali o trendech v podnikání pod záštitou Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Konference Univerzita

Celouniverzitní

16. 11. 2018

Fakulta filozofická zve na besedu s Erikem Taberym

Beseda Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta filozofická

20. 11. 2018