Zástupci NTC a NTIS jednali o spolupráci s Coventry University

Tématem setkání byla nejen spolupráce při výzkumu, ale také studentské a zaměstnanecké mobility. 

 


Luděk Hynčík a Jan Vychytil z výzkumného centra Nové technologie (NTC) společně s Liborem Lobovským z výzkumného centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost navštívili Fakultu strojního inženýrství, životního prostředí a výpočetní techniky britské Coventry University.

Luděk Hynčík se zde ve své přednášce zaměřil především na témata výzkumu v oblasti biomechaniky a impaktní biomechaniky, jež se na NTC dlouhodobě rozvíjí. V následných rozhovorech se zástupci britské fakulty diskutovali o možnostech rozvoje spolupráce, a to nejen ve výzkumu, ale i formou studentských a zaměstnaneckých mobilit.

Univerzita Coventry je veřejná výzkumná univerzita, kterou tvoří čtyři fakulty. Na univerzitě je 11 výzkumných center, jež se specializují na různé obory.

Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

26.02.18


Na DronFestu se představí také fakulty ZČU


Celouniverzitní

95

29.05.18


Fakulta filozofická pořádá mezinárodní afrikanistickou konferenci


Fakulta filozofická

0

12.06.18


Doktorandi FPE zvou na konferenci


Fakulta pedagogická

55

14.06.18