Zdeněk Vostracký získal Cenu Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga

Ocenění převzal za propagaci komplexního inženýrského vzdělávání. Jubilejní vyhlášení vítězů 20. ročníku soutěže se odehrálo 22. února v prostorách Betlémské kaple v Praze.

Profesor Zdeněk Vostracký vyučoval celkem 50 let, nejdříve 25 let jako externí pedagog a od roku 1992 jako profesor na Západočeské univerzitě, kde byl v letech 1998 - 2004 rektorem. Studentům předává znalosti z odborné inženýrské praxe i manažerské praxe předsedy představenstva ve Škodě Plzeň. Přínosem jeho odborné činnosti je práce na sdružených úlohách elektrotechniky v oblasti vysokého napětí do 400 000 voltů: aplikace vysokoteplotního plazmatu, transsonické proudění ve vypínačích vvn – tepelné dynamické a stacionární jevy v přenosovém vedení.

Přínosem v pedagogické činnosti je dle poroty organizace studia formou projektově orientovaných programů s aktivní účastí studentů na živých projektech – v cyklu od vědeckých úloh či projektování inženýrských děl až po realizaci, včetně hlediska společenských věd.

Každoročním oceňováním studentů a pedagogů se společnost Siemens snaží zlepšovat podmínky ve vzdělávání a bádání a také zvyšovat zájem mladých o studium technických a přírodovědných oborů. Odborná porota vyhlašuje vítěze v kategoriích Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace a Nejlepší pedagogický pracovník. Letos byla udělena také dvě zvláštní ocenění, a to Překonání překážek při studiu a Nejlepší disertační práce napsaná ženou.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

26. 02. 2018


Vyberte si z nabídky květnových kurzů

Další vzdělávání Přednáška Seminář

Celouniverzitní

08. 05. 2019

Student Sutnarky navrhl budku pro netopýry

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 05. 2019

Studenti ZČU opět roztančili Parkhotel

Studenti Univerzita

International Office

09. 05. 2019