Ponořte se do tajů lidského mozku

Zajímá vás, jak funguje náš mozek a jak ho co nejefektivněji využívat? Přijďte ve středu 28. 2. od 14 hodin do místnosti Ul 127 na přednášku Mozek, mikrostruktura paměti a neurální reprezentace okolního světa. Tématem vás provede vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie Karlovy univerzity Karel Ježek. 

Svět okolo nás je velmi komplexní a jeho mentální uchopení a interakce s ním je klíčová pro přežití jedince i druhu. Nervový systém přijímá a analyzuje mnoho smyslových vjemů současně, ukládá podstatné informace ve specializovaných neuronových sítích a při vybavování vzpomínek pak vše související integruje ve smysluplný celek. Jaké druhy paměti vlastně máme – od těch společných s bezobratlými, až k jiným, o nichž se domníváme, že jsou vyhrazené pouze nám? Jak jsou aspekty okolního světa reprezentovány na úrovni jednotlivých neuronů, jejich populací i funkčních okruhů?

Přednáška bude zaměřena na organizaci paměti formou neurálních reprezentací- od elementárních v senzorickém systému k vysoce komplexním, jako je reprezentace prostoru v hipokampu či chápání činnosti jiných subjektů v zrcadlovém systému mozku. Diskutovány budou též nové experimentální metody studia mozku a možnosti ovlivnění jeho činnosti.

Přednášet bude neurofyziolog MUDr. Karel Ježek, Ph.D., vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie na Univerzitě Karlově. Karel Ježek se věnuje výzkumu kognitivních funkcí mozku a skryté síle paměti. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Pracoval v Kavliho institutu v norském Trondheimu, konkrétně v Centru pro biologii paměti a systémové neurovědy, odkud se před časem vrátil. Celkem sedm let zde strávil v týmu vědců May-Britt a Edvarde Moserových, kteří za výzkum mozku získali Nobelovu cenu za lékařství. Ve svých přednáškách vysvětluje mechanismus vzniku posttraumatické stresové poruchy, při níž dochází k nežádoucí asociaci mezi akutním stresem a jinými, původně nesouvisejícími vzpomínkami.

Na akci je potřeba se přihlásit. Vstup je zdarma.

Přednášku pořádá oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ve spolupráci s Fakultou pedagogickou.

KONTAKT:

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU

Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 02. 2018


Studenti ZČU opět roztančili Parkhotel

Studenti Univerzita

International Office

09. 05. 2019

Fakulta zdravotnických studií spolupořádala konferenci věnovanou vzdělávání v ošetřovatelství

Další vzdělávání Konference Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

17. 05. 2019

Zástupci FAV získali ocenění Best Paper Award na konferenci GISTAM

Konference Soutěž Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019