Ponořte se do tajů lidského mozku

Zajímá vás, jak funguje náš mozek a jak ho co nejefektivněji využívat? Přijďte ve středu 28. 2. od 14 hodin do místnosti Ul 127 na přednášku Mozek, mikrostruktura paměti a neurální reprezentace okolního světa. Tématem vás provede vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie Karlovy univerzity Karel Ježek. 

Svět okolo nás je velmi komplexní a jeho mentální uchopení a interakce s ním je klíčová pro přežití jedince i druhu. Nervový systém přijímá a analyzuje mnoho smyslových vjemů současně, ukládá podstatné informace ve specializovaných neuronových sítích a při vybavování vzpomínek pak vše související integruje ve smysluplný celek. Jaké druhy paměti vlastně máme – od těch společných s bezobratlými, až k jiným, o nichž se domníváme, že jsou vyhrazené pouze nám? Jak jsou aspekty okolního světa reprezentovány na úrovni jednotlivých neuronů, jejich populací i funkčních okruhů?

Přednáška bude zaměřena na organizaci paměti formou neurálních reprezentací- od elementárních v senzorickém systému k vysoce komplexním, jako je reprezentace prostoru v hipokampu či chápání činnosti jiných subjektů v zrcadlovém systému mozku. Diskutovány budou též nové experimentální metody studia mozku a možnosti ovlivnění jeho činnosti.

Přednášet bude neurofyziolog MUDr. Karel Ježek, Ph.D., vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie na Univerzitě Karlově. Karel Ježek se věnuje výzkumu kognitivních funkcí mozku a skryté síle paměti. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Pracoval v Kavliho institutu v norském Trondheimu, konkrétně v Centru pro biologii paměti a systémové neurovědy, odkud se před časem vrátil. Celkem sedm let zde strávil v týmu vědců May-Britt a Edvarde Moserových, kteří za výzkum mozku získali Nobelovu cenu za lékařství. Ve svých přednáškách vysvětluje mechanismus vzniku posttraumatické stresové poruchy, při níž dochází k nežádoucí asociaci mezi akutním stresem a jinými, původně nesouvisejícími vzpomínkami.

Na akci je potřeba se přihlásit. Vstup je zdarma.

Přednášku pořádá oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ve spolupráci s Fakultou pedagogickou.

KONTAKT:

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU

Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 02. 2018


ZČU připravuje krajskou jazykovou soutěž Kontext

Soutěž Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

18. 01. 2019

Fakulta zdravotnických studií získala akreditaci pro čtyři studijní programy

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

03. 01. 2019

Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019