Napsali jste diplomovou práci o Evropské unii? Vyhrajte za ni tisíc eur

Do soutěže Laboratoř EU je možné přihlásit závěrečnou práci týkající se aktuálních evropských záležitostí. Od doby její obhajoby nesmí uplynout více než rok. Uzávěrka je 15. března.

Z přihlášených prací nezávislá komise vybere deset nejlepších, jejichž sylaby budou zveřejněny ve sborníku vědeckého typu, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.  Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši: 1000, 700 a 500 EUR.

Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky. Tu může podat sám autor práce či například její vedoucí, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry nebo proděkan fakulty, a to po získání písemného souhlasu studenta. Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi. Výsledky budou vyhlášeny do 30. června.

Soutěž Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie pravidelně organizuje Zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze. Letos se koná 11. ročník.

Více informací a přihlášku zájemci naleznou na webových stránkách Centra evropských studií VŠE a na facebooku.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

06. 03. 2018


Západočeská univerzita zve na dny otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

03. 01. 2019

Líný učitel Robert Čapek na Západočeské univerzitě

Přednáška Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

11. 01. 2019

Studenti uctili památku Jana Palacha

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

16. 01. 2019