Konference Smart City Plzeň opět obsadí Fakultu elektrotechnickou

Letošní 6. ročník, který proběhne 13. března, se zaměří na témata doprava 4.0 – čistá mobilita, technologie budoucnosti a bezpečnost informačních a komunikačních systémů.

Konference proběhne v posluchárně EP 110. Začíná úvodním blokem ve 13 hodin, v jehož rámci přednese svoji prezentaci profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě. Tématy v následujícím bloku věnovaném dopravě 4.0 bude například infrastruktura a podpora e-mobility v Česku, modulární systém pro nabíjecí stanice či výhody spojení In karty a Plzeňské karty.

Chybět opět nebude doprovodný program, jehož součástí bude na parkovišti před budovou výstava vozidel na alternativní pohon. Ve foyer fakulty pak formou posterů proběhne prezentace firem nabízejících zaměstnání studentům v Plzni a Plzeňském kraji.

Ještě před samotným zahájením konference proběhne předání elektromobilu Volkswagen e-Golf, který FEL získala k zapůjčení od společnosti Porsche Česká republika. Stalo se tak při listopadovém předávání cen Český energetický, projekt, stavba, inovace roku 2016.

Podrobný program konference, stejně tako jako přihláška je k dispozici na webu pořádající společnosti TOP EXPO. Prvních padesát přihlášených studentů získá vstup zdarma. Na organizaci akce, jíž udělil záštitu rektor ZČU Miroslav Holeček, se podílí také Fakulta elektrotechnická.

Cílem informačního programu Smart City je podpora průmyslu 4.0 a společnosti 4.0. Zaměřuje se tak např. na vytvoření platformy pro diskusi mezi vedením měst, univerzitami, významnými firmami a občany, podporuje digitalizaci a automatizaci výroby či prezentuje inovace pro lepší konkurenceschopnost a podporu podnikání v Česku.

Program předpokládá myšlenkový skok v procesech a technologiích, a tím i nutnost vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. Čtvrtá průmyslová revoluce, k níž se hlásí i Západočeská univerzita v Plzni, přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších oblastech, jako jsou trh práce nebo vzdělávání.

6. ročník konference Smart City Plzeň se koná pod záštitou ministryně pro místí rozvoj Kláry Dostálové, ministerstva školství, hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, plzeňského primátora Martina Zrzaveckého, rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a Hospodářské komory ČR.

Fakulta elektrotechnická

06. 03. 2018


Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 05. 2019

Vyberte si z nabídky květnových kurzů

Další vzdělávání Přednáška Seminář

Celouniverzitní

08. 05. 2019

Na Fakultě ekonomické přednášel Václav Klaus

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta ekonomická

03. 05. 2019