Erasmus Night v plzeňské Papírně přilákala stovku studentů

V úterý 6. března zorganizovala Fakulta ekonomická za podpory a spolupráce Zahraničních vztahů ZČU moderovaný večer Erasmus Night. Cílem společného setkání bylo sdílet příběhy a zážitky ze zahraničních studijních pobytů a stáží.
Akce, která se konala v plzeňské Papírně, se zúčastnila zhruba stovka lidí, především studentů Fakulty ekonomické. Nechyběly ani studentské organizace (ESN a IAESTE) nebo česko-německé centrum Tandem.

Celkem šest studentů fakulty vyprávělo v krátkých vstupech o tom, proč se rozhodli vyjet do zahraničí, jaké překážky museli překonat, co jim pobyt dal a v čem vidí největší přínosy takovéto zkušenosti. Čas mezi jednotlivými přednáškovými bloky vyplnilo vystoupení plzeňské hudební skupiny KB Akustic Band. Během něj měli přednášející dostatek prostoru k setkání s těmi, kteří se na výjezd chystají nebo o něm teprve uvažují.

V neformálním prostředí industriálního prostoru Papírny se tak návštěvníci Erasmus Night mohli dozvědět o celé škále možných zahraničních výjezdů i stáží, které jim fakulta i studentské organizace nabízejí, nechat se inspirovat a jednou také vyrazit za svým osobním dobrodružstvím.

Více informací a fotografií naleznete na facebooku Fakulty ekonomické.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis a Ivana Kutáčová

09. 03. 2018


Studenti výpočetní techniky fakulty pedagogické uspořádali vědeckou konferenci

Další vzdělávání Konference Studenti

Fakulta pedagogická

18. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019

Studenti ZČU opět roztančili Parkhotel

Studenti Univerzita

International Office

09. 05. 2019