Co chybí univerzitnímu areálu na Borech, aby se změnil v kampus snů? Řekněte nám to v dotazníku

In-line dráha a půjčovna sportovního vybavení? Kavárny s posezením venku a pódium pro kulturní produkci pod širým nebem? Nebo  smart parkoviště? Jak podle vás vypadá univerzitní kampus, z nějž byste nejraději ani neodešli domů?

Dejte nám to vědět vyplněním dotazníku, který pro Západočeskou univerzitu zpracovává Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Nasbírané informace budou využity ke zpracování nové územní studie kampusu. Elektronický dotazník, který se ptá například na možnosti parkování nebo stravování mimo menzu, je možné vyplnit do 20. března.

Dotazníkové šetření navazuje na pocitovou mapu, již bylo možné online vyplnit do poloviny února. Této možnosti využilo 605 respondentů (z toho bylo 405 studentů, 152 zaměstnanců a 48 respondentů, neuvedlo, ke které skupině patří). Dalších 130 studentů a zaměstnanců se k tématu vyjádřilo prostřednictvím fyzických map, jež byly v prosinci umístněné v budovách Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. Respondenti dohromady ohodnotili 5324 míst a 2129 jich i okomentovali.

Výstupy pocitové mapy včetně komentářů si můžete prohlédnout na webu. V náhledu lze přepínat a zobrazit si tak jednotlivé odpovědi. Po zatržení možnosti Zobrazovat pouze místa s komentářem  se pod nápisem zobrazí box s komentáři z aktuálního výřezu na mapě. Tato možnost funguje pouze u největšího zoomu.

Po zpracování dotazníků bude výzkum pokračovat workshopy pro studenty a zaměstnance, kterých se zúčastní zástupci vedení Západočeské univerzity a odborníci a architekti ze spolku k světu. Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Tato studie bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 - 20 let.

Celouniverzitní

13. 03. 2018


Novinář a redaktor Jindřich Šídlo vystoupil na Fakultě filozofické

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta filozofická

13. 05. 2019

Na Fakultě ekonomické přednášel Václav Klaus

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta ekonomická

03. 05. 2019

Z akademického šampionátu v požárním sportu přivezla výprava ZČU zlato a bronz

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

06. 05. 2019