Přednáška Jiřího Brňovjáka přiblíží společenský vzestup v raně novověké české společnosti

Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pořádá veřejnou přednášku na téma nová šlechta a společenský vzestup v raně novověké české společnosti. Akce se koná v pondělí 16. dubna od 17 hodin v místnosti VC 211, Veleslavínova 42.

Přednášející Jiří Brňovják se dlouhodobě specializuje na problematiku udílení šlechtických titulů a dalších šlechtických prerogativů v českých zemích v raném novověku. Zároveň se zabývá otázkou formálního nabytí členství ve stavovských obcích jednotlivých zemí Koruny české. Mezi jeho další badatelské zájmy patří moravské a slezské regionální dějiny a pomocné vědy historické. Je autorem či spoluautorem několika odborných vědeckých monografií a řady odborných vědeckých studií.

Přednáška se zaměří na seznámení s jednou ze zásadních forem společenského vzestupu v raně novověkých českých zemích, kterou představovalo povýšení do šlechtického stavu. Představen bude úřední proces nobilitace a přijetí do společnosti jednotlivých zemských stavovských obcí, stejně jako příslušné písemnosti (nobilitační listiny, spisy), a na základě toho pak i základní rysy specifické sociální skupiny zvané nová šlechta. Stranou nezůstane ani seznámení s dobovou heraldickou tvorbou, neboť součástí zisku šlechtických titulů bylo rovněž udělení erbu, popřípadě jeho polepšení či potvrzení.

Po přednášce bude prostor na diskusi s autorem.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

08. 04. 2018


Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019

Projekt Cesty k inkluzi se blíží do cíle

Další vzdělávání Přednáška Studenti

Fakulta pedagogická

26. 06. 2019

Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019