Přednáška Jiřího Brňovjáka přiblíží společenský vzestup v raně novověké české společnosti

Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pořádá veřejnou přednášku na téma nová šlechta a společenský vzestup v raně novověké české společnosti. Akce se koná v pondělí 16. dubna od 17 hodin v místnosti VC 211, Veleslavínova 42.

Přednášející Jiří Brňovják se dlouhodobě specializuje na problematiku udílení šlechtických titulů a dalších šlechtických prerogativů v českých zemích v raném novověku. Zároveň se zabývá otázkou formálního nabytí členství ve stavovských obcích jednotlivých zemí Koruny české. Mezi jeho další badatelské zájmy patří moravské a slezské regionální dějiny a pomocné vědy historické. Je autorem či spoluautorem několika odborných vědeckých monografií a řady odborných vědeckých studií.

Přednáška se zaměří na seznámení s jednou ze zásadních forem společenského vzestupu v raně novověkých českých zemích, kterou představovalo povýšení do šlechtického stavu. Představen bude úřední proces nobilitace a přijetí do společnosti jednotlivých zemských stavovských obcí, stejně jako příslušné písemnosti (nobilitační listiny, spisy), a na základě toho pak i základní rysy specifické sociální skupiny zvané nová šlechta. Stranou nezůstane ani seznámení s dobovou heraldickou tvorbou, neboť součástí zisku šlechtických titulů bylo rovněž udělení erbu, popřípadě jeho polepšení či potvrzení.

Po přednášce bude prostor na diskusi s autorem.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

08.04.18


Studenti Sutnarky představují svoji tvorbu ve švýcarském Luzernu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

13.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

21

14.04.18


Katedra hudební kultury zve na koncert ke 100. výročí československé státnosti


Fakulta pedagogická

17

24.04.18