Zdeněk Hojda přiblíží cesty mladých Lažanských za vzděláním

Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v pondělí 14. května pořádá veřejnou přednášku s názvem Mladí Lažanští na cestách za vzděláním. Akce začíná v 17 hodin v místnosti VC 211, Veleslavínova 42.

Zdeněk Hojda v letech 1973–1978 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory archivnictví a historie, zároveň pracoval v archivu Univerzity Karlovy. Po studiích až do roku 1990 působil jako vedoucí Archivu Národní galerie v Praze, od roku 1991 vyučuje na katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze (od roku 2013 jako docent). Učil i na univerzitě v Liberci, od roku 1991 je činný v Historickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na témata raněnovověká, často s přesahem do 19. století. Pro toto období vyučuje nauku o pramenech, diplomatiku a dějiny správy. Zabývá se také výtvarnou kulturou, dějinami sběratelství, ikonografií, pražským měšťanstvem, dějinami cestování, Skandinávie a třicetileté války.

Jeho plzeňská přednáška se zaměří na akademickou peregrinaci mladých západočeských šlechticů, hrabat Lažanských, v první polovině 18. století, a na vzdělanostní mecenát spojený s osobou hraběte Františka Josefa Černína z Chudenic.

Po přednášce bude prostor na diskusi s autorem.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

01. 05. 2018


Ministr školství podpořil rozšíření aktivit v chebské pobočce ZČU

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

04. 07. 2019

Výprava ZČU přivezla z Českých akademických her 68 medailí

Sport Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

03. 07. 2019

NTC úspěšně rozvíjí spolupráci s Tianjin University of Science and Technology

Spolupráce Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

28. 06. 2019