Zdeněk Hojda přiblíží cesty mladých Lažanských za vzděláním

Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v pondělí 14. května pořádá veřejnou přednášku s názvem Mladí Lažanští na cestách za vzděláním. Akce začíná v 17 hodin v místnosti VC 211, Veleslavínova 42.

Zdeněk Hojda v letech 1973–1978 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory archivnictví a historie, zároveň pracoval v archivu Univerzity Karlovy. Po studiích až do roku 1990 působil jako vedoucí Archivu Národní galerie v Praze, od roku 1991 vyučuje na katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze (od roku 2013 jako docent). Učil i na univerzitě v Liberci, od roku 1991 je činný v Historickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na témata raněnovověká, často s přesahem do 19. století. Pro toto období vyučuje nauku o pramenech, diplomatiku a dějiny správy. Zabývá se také výtvarnou kulturou, dějinami sběratelství, ikonografií, pražským měšťanstvem, dějinami cestování, Skandinávie a třicetileté války.

Jeho plzeňská přednáška se zaměří na akademickou peregrinaci mladých západočeských šlechticů, hrabat Lažanských, v první polovině 18. století, a na vzdělanostní mecenát spojený s osobou hraběte Františka Josefa Černína z Chudenic.

Po přednášce bude prostor na diskusi s autorem.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

01. 05. 2018


Fakulta designu a umění prezentuje klauzurní práce svých studentů

Studenti Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

06. 02. 2019

Francouzská univerzita Artois projevila zájem o rozšíření spolupráce se ZČU

Spolupráce Studium

Celouniverzitní

10. 02. 2019

Seminář prozradí, jak hodnotí kvalitu v centru CEITEC MU

Seminář Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 02. 2019