Zdeněk Hojda přiblíží cesty mladých Lažanských za vzděláním

Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v pondělí 14. května pořádá veřejnou přednášku s názvem Mladí Lažanští na cestách za vzděláním. Akce začíná v 17 hodin v místnosti VC 211, Veleslavínova 42.

Zdeněk Hojda v letech 1973–1978 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory archivnictví a historie, zároveň pracoval v archivu Univerzity Karlovy. Po studiích až do roku 1990 působil jako vedoucí Archivu Národní galerie v Praze, od roku 1991 vyučuje na katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze (od roku 2013 jako docent). Učil i na univerzitě v Liberci, od roku 1991 je činný v Historickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na témata raněnovověká, často s přesahem do 19. století. Pro toto období vyučuje nauku o pramenech, diplomatiku a dějiny správy. Zabývá se také výtvarnou kulturou, dějinami sběratelství, ikonografií, pražským měšťanstvem, dějinami cestování, Skandinávie a třicetileté války.

Jeho plzeňská přednáška se zaměří na akademickou peregrinaci mladých západočeských šlechticů, hrabat Lažanských, v první polovině 18. století, a na vzdělanostní mecenát spojený s osobou hraběte Františka Josefa Černína z Chudenic.

Po přednášce bude prostor na diskusi s autorem.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

01. 05. 18


V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora ZČU

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2018

Studenti Fakulty pedagogické připravili sportovní program pro děti ze základní školy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta pedagogická

06. 12. 2018