Smart City je silným pojítkem mezi městem a univerzitou

Smart City – koncept, který přináší občanům chytrá řešení v různých oblastech života, je stěžejní téma spolupráce mezi Západočeskou univerzitou a městem Plzní. Tak to vidí čelní představitelé města Plzně v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým i rektor Miroslav Holeček společně s dalšími členy vedení univerzity. Potvrdilo to jejich společné jednání, které proběhlo na ZČU ve středu 14. března.

„Smart City vnímáme jako strategicky důležitý směr. Možností využití tohoto konceptu je velké množství, důležitá je ovšem provázanost všech systémů,“ upozornil při setkání na ZČU rektor Miroslav Holeček. Zástupci města a univerzity se shodli, že koncept dává prostor k uplatnění nejen technickým fakultám, ale že otevírá problémy, na jejichž řešení se budou podílet právnická nebo ekonomická fakulta či jiné fakulty společensko-vědního zaměření.  „Budoucí projekty by měly odpovídat na společenské změny vyvolané zaváděním technologií Průmyslu 4.0,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Plzeň patří v Česku mezi lídry v oblasti zavádění chytrých řešení. Svůj koncept Smart City Plzeň rozběhlo město před dvěma lety. V republice unikátní je velký důraz na bezpilotní letectví. Jedním z jeho výsledků je otevření certifikátového studijního programu na ZČU Technologie pro bezpilotní létání, na němž spolupracují Fakulta aplikovaných věd s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou strojní. Program byl spuštěn na začátku tohoto akademického roku. V letním semestru probíhá výuka odborného bloku, kterou zajišťují zaměstnanci Správy informačních technologie města Plzně. Výhodou studia je, že probíhá s využitím vybavení, které při svých činnostech využívá Dronet Plzeň.

Západočeská univerzita s městem spolupracuje také na projektu studentského satelitu Pilsen Cube, který nechá Plzeň vyslat do vesmíru, a na řadě dalších aktivitách. Prostor pro spolupráci je podle náměstka primátora Petra Náhlíka také v oblasti analýzy demografických dat, která městu poskytnou důležité informace pro rozhodování například v oblasti dopravy nebo sociální péče.

Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek informoval primátora a jeho náměstky o tom, že Fakulty filozofická připravuje k akreditaci bakalářský studijní program Sociální práce, čímž reaguje na nedostatek pracovníků v sociální sféře. Chce na něm spolupracovat s Fakultou zdravotnických studií a Fakultou pedagogickou. Absolventi najdou uplatnění v celém sociálním sektoru.  Podle náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové je to cesta správným směrem. Ačkoliv se tato oblast potýká s nedostatkem pracovníků především v přímé obslužné péči, vítá tento záměr filozofické fakulty.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 03. 2018


Studenti výpočetní techniky fakulty pedagogické uspořádali vědeckou konferenci

Další vzdělávání Konference Studenti

Fakulta pedagogická

18. 05. 2019

Pohár záchranářů prověří připravenost mladých zdravotníků

Soutěž Sport Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 05. 2019

Na Fakultě pedagogické hostovaly odbornice z Jelabužského institutu. Téma? Inkluze

Přednáška Spolupráce Univerzita

Fakulta pedagogická

16. 05. 2019