Dejte si na univerzitě dostaveníčko s francouzštinou

Ústav jazykové přípravy na 10. dubna přichystal celodenní akci s názvem RENDEZ-VOUS À LA FRANÇAISE, během níž představí možnosti studia francouzštiny i výhody, jež znalost tohoto románského jazyka přináší.

„Cílem akce je ukázat studentům naší univerzity využitelnost francouzštiny v praxi, umožnit jim přímý kontakt s firmami, s nimiž si mohou domluvit stáže, vedení bakalářských nebo magisterských prací či mohou rovnou získat pracovní nabídku,“ přibližuje vedoucí oddělení románských jazyků a latiny UJP Pavla Kocourková s tím, že se studiem francouzštiny je možné začít kdykoliv. V široké nabídce jsou i kurzy odborného jazyka.

Program akce je rozdělen do tří na sebe navazujících částí - pro středoškoláky, studenty ZČU a pro absolventy studia ve Francii (včetně stáží Erasmus) a francouzských studijních programů v Česku (frankofonní gymnázia).

V rámci všech sekcí budou probíhat prezentace jednotlivých firem, v části určené studentům univerzity a středních škol navíc proběhne představení možností studia francouzštiny na ZČU a ve Francouzské alianci. „Do programu pro středoškoláky jsme zařadili i prezentaci programu Rok ve Francii, v jehož rámci mohou studenti středních škol strávit rok na vybraném francouzském lyceu,“ přibližuje Kocourková.

Během fóra s podniky mohou zájemci kontaktovat jednotlivé firmy u jejich stánků, jež budou rozmístěné ve vstupní hale Fakulty strojní, a zeptat se na vše, co je zaujalo například během prezentace. Příchozí se mohou těšit také na ochutnávku francouzských specialit.

Do programu je zařazeno i setkání zástupců univerzity a Francouzské aliance se zástupci Francouzské ambasády a představiteli prezentujících firem s cílem projednat další možnosti stávající spolupráce.

Zájem o studium románských jazyků podle Kocourkové poslední dobou klesá na všech typech škol a stává se spíše zálibou. „Zřejmě proto, že si řada lidí neuvědomuje využitelnost získaných dovedností v profesním životě. Tomu sice vládne angličtina, avšak alespoň minimální znalost jazyka vedení firmy, ve které se studenti budou ucházet o stáže nebo zaměstnání, je posune mezi ostatními uchazeči vždy o několik příček výše,“ říká Kocourková.

Akci pořádá Ústav jazykové přípravy ve spolupráci s Francouzskou aliancí Plzeň a organizací Campus France.

Galerie


Celouniverzitní

04. 04. 2018


Skvělý úspěch badmintonistů ze ZČU. Jan Louda je mistrem Evropy

Sport Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

02. 07. 2019

Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019

Prestižní Cenu Jacquese Derridy získal už druhý zaměstnanec Fakulty filozofické

Tisková zpráva Zaměstnanci Úspěchy

Fakulta filozofická

01. 07. 2019