Kolektiv VZLUSAT-1 získal ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci

Deset jednotlivců a tři kolektivy převzaly v pátek 16. března ocenění za celoživotní přínos pro československé letectví, kosmonautiku a jejich propagaci za rok 2017. Byl mezi nimi i tým vědců, který stojí za projektem nanodružice VZLUSAT-1. Ocenění uděluje podvýbor pro letectví a vesmírný program Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Kolektiv pod vedením Ing. Vladimíra Dániela, Ph.D. z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) byl oceněn za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1. Jeho významnou součástí je tým z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni ve složení Jiří Masopust, Ivo Veřtát, Richard Linhart, Aleš Voborník, Michal Pokorný a další. 

Technologická nanodružice VZLUSAT-1 byla vyvinuta na bázi standardizované platformy CubeSat ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu ve spolupráci s českými firmami a univerzitami. 

Satelit nese na palubě tři experimenty - miniaturizovaný rentgenový dalekohled, nový typ kompozitního materiálu pro stínění kosmické radiace a vědecký přístroj FIPEX pro měření koncentrace kyslíku v termosféře. Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni poskytuje pro misi VZLUSAT-1 pozemní segment. Stanice PilsenCUBE je umístěná na budově fakulty a slouží ke komunikaci se satelitem, k zadávání povelů a ke sběru, ukládání a distribuci dat, a to jak telemetrických, tak dat z prováděných experimentů.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

21. 03. 2018


Semináře poradí, jak hodnotit tvůrčí činnost a vědu na ZČU

Seminář Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

22. 01. 2019

Přípravy druhého společného setkání studentů z Plzně a Regensburgu začaly

Spolupráce Studenti Univerzita

Celouniverzitní

24. 01. 2019

Darujte knihu seniorům

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

05. 02. 2019