Kolektiv VZLUSAT-1 získal ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci

Deset jednotlivců a tři kolektivy převzaly v pátek 16. března ocenění za celoživotní přínos pro československé letectví, kosmonautiku a jejich propagaci za rok 2017. Byl mezi nimi i tým vědců, který stojí za projektem nanodružice VZLUSAT-1. Ocenění uděluje podvýbor pro letectví a vesmírný program Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Kolektiv pod vedením Ing. Vladimíra Dániela, Ph.D. z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) byl oceněn za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1. Jeho významnou součástí je tým z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni ve složení Jiří Masopust, Ivo Veřtát, Richard Linhart, Aleš Voborník, Michal Pokorný a další. 

Technologická nanodružice VZLUSAT-1 byla vyvinuta na bázi standardizované platformy CubeSat ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu ve spolupráci s českými firmami a univerzitami. 

Satelit nese na palubě tři experimenty - miniaturizovaný rentgenový dalekohled, nový typ kompozitního materiálu pro stínění kosmické radiace a vědecký přístroj FIPEX pro měření koncentrace kyslíku v termosféře. Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni poskytuje pro misi VZLUSAT-1 pozemní segment. Stanice PilsenCUBE je umístěná na budově fakulty a slouží ke komunikaci se satelitem, k zadávání povelů a ke sběru, ukládání a distribuci dat, a to jak telemetrických, tak dat z prováděných experimentů.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

21. 03. 2018


Ani na pražském festivalu Maker Faire Prague nechyběl Smart Train

Další vzdělávání Festival Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

01. 07. 2019

NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

26. 06. 2019

V Klatovech poprvé otevře dětská letní škola. Žáci poznají elektrotechniku a elektroniku

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

01. 07. 2019