Posluchači Dětské technické univerzity navštívili Techmanii

Zajímavý program, tentokrát mimo prostory Západočeské univerzity v Plzni, připravila pro malé studenty Dětská technická univerzita Fakulty strojní. Pravidelný středeční program se netradičně odehrál v Techmanii Science Center.

Pro děti zde byla připravena prohlídka planetária a promítání filmu, dále si školáci v praxi vyzkoušeli, jak reagují jednotlivé formy paliva, a sestavovali padáčky.

Dětskou technickou univerzitu zahájila Fakulta strojní letos v září slavnostní imatrikulací. Jedná se o první ročník projektu určeného dětem prvního a druhého stupně základních škol, jehož cílem je prostřednictvím plnohodnotné a smysluplné volnočasové aktivity přiblížit žákům svět techniky.

Až do května zde pro ně pracovníci jednotlivých kateder a partneři z průmyslové praxe připravují zajímavé experimenty. Malí posluchači se zde zároveň seznámí s rozmanitým technických vybavením fakulty.

Celý program bude zakončen slavnostní promocí spojenou s předáním diplomů úspěšným absolventům z rukou děkana.

Galerie


Fakulta strojní

Hana PRAŽÁKOVÁ

21. 03. 18


Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018

Svět a energie: energetická mytologie

Přednáška Studenti Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

28. 11. 2018

Do ulic Plzně vyjela tramvaj Mezinárodní letní jazykové školy

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

07. 12. 2018