Posluchači Dětské technické univerzity navštívili Techmanii

Zajímavý program, tentokrát mimo prostory Západočeské univerzity v Plzni, připravila pro malé studenty Dětská technická univerzita Fakulty strojní. Pravidelný středeční program se netradičně odehrál v Techmanii Science Center.

Pro děti zde byla připravena prohlídka planetária a promítání filmu, dále si školáci v praxi vyzkoušeli, jak reagují jednotlivé formy paliva, a sestavovali padáčky.

Dětskou technickou univerzitu zahájila Fakulta strojní letos v září slavnostní imatrikulací. Jedná se o první ročník projektu určeného dětem prvního a druhého stupně základních škol, jehož cílem je prostřednictvím plnohodnotné a smysluplné volnočasové aktivity přiblížit žákům svět techniky.

Až do května zde pro ně pracovníci jednotlivých kateder a partneři z průmyslové praxe připravují zajímavé experimenty. Malí posluchači se zde zároveň seznámí s rozmanitým technických vybavením fakulty.

Celý program bude zakončen slavnostní promocí spojenou s předáním diplomů úspěšným absolventům z rukou děkana.

Galerie


Fakulta strojní

21. 03. 2018


V Klatovech poprvé otevře dětská letní škola. Žáci poznají elektrotechniku a elektroniku

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

01. 07. 2019

Mezinárodní letní jazyková škola a ArtCamp zvaly na koncert před knihovnou

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

14. 07. 2019

Po stopách německého osídlení západu Čech vyšla patnáctá exkurze

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019