Fotoplakáty zobrazují zlaté učitelské ručičky

Ve středu 28. března se ve vestibulu Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici uskutečnila vernisáž výstavy Zlaté učitelské ručičky. Už 4. dubna se výstava přestěhuje do budovy na Klatovské třídě.
28. březen je pro většinu lidí obyčejným dnem, ne však pro učitele a studenty pedagogických fakult. Ti si připomínají narození J. A. Komenského, myslitele, spisovatele a učitele, jehož myšlenky jsou stále aktuální a inspirující nejen pro budoucí pedagogy. Při příležitosti Dne učitelů proto studenti z iniciativy Otevřeno Plzeň proměnili vstupní vestibul pedagogické fakulty ve výstavní síň.

„Společně s kolegy ze studentské iniciativy Otevřeno Plzeň jsme uvažovali, jak oslavit tento den v prostředí naší alma mater. Nakonec nám přišlo nejzajímavější vytvořit výstavu fotoplakátů, které budou tematicky vycházet z jednotlivých aprobací, jež fakulta svým studentům nabízí," popisuje zrod myšlenky autor projektu Petr Setvín.

Výstava představuje na dvě desítky fotoplakátů, jež jsou inspirovány pořekadlem zlaté české ručičky. Díky obrazné formě, kterou studenti použili, si každý divák může představit svého učitele, kterého tak dobře zná ze svých školních let. Na obrazech se střídají jak mužské, tak ženské ruce. „ Na počátku jsme uvažovali nad ryze mužským obsazením ve všech obrazech, jakožto poukázání na přefeminizované české školství. Nakonec jsme usoudili, že ženský prvek je součástí toho, jak pedagogickou profesi vnímáme a co pro nás profese učitele představujem,“ doplňuje Setvín.

Celý projekt vznikl za podpory děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Randy a ve spolupráci s fotografem Václavem Marianem a grafičkou Anetou Kláskovou.

Celá instalace bude v prostorách fakulty ve Veleslavínově ulici k vidění do 4.dubna, kdy se přestěhuje do budovy pedagogické fakulty na Klatovské třídě. Uskuteční se tu totiž Noc vzdělávání.

„Noc vzdělávání je celostátní festival, který pořádá iniciativa Otevřeno na pedagogických fakultách v Plzni, Praze, Brně, Olomouci, Liberci a Ústí nad Labem. V Plzni proběhne v rámci této akce ve středu 4. dubna od čtyř hodin cyklus inspirativních přednášek, kam jsou zváni všichni zájemci o pedagogiku a vzdělávání. Účastníci se můžou těšit i na bohatý doprovodný program,“ zve Kristián Kuc u iniciativy Otevřeno.

Foto: Václav Marian

Galerie


Fakulta pedagogická

Petr Setvín

29. 03. 18


Spoluráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Fakulta strojní

13. 12. 2018

Na ZČU se setkali zahraniční vědci z projektu Mobility 3.0

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 12. 2018

Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

05. 12. 2018