Studuj na FEL, jezdi MHD zdarma

Fakulta elektrotechnická (FEL) připravila pro studenty nově přijaté do prvních ročníků bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 novinku v podobě jízdného v plzeňské MHD zdarma.

 „V současné době se hodně mluví o přechodu na elektromobilitu a samotná ekologie v dopravě je stále platným tématem. Rozhodli jsme se proto jednak podpořit využití plzeňské hromadné dopravy našimi studenty a zároveň jim nabídnout určitý bonus ke studiu u nás v podobě bezplatného jízdného v MHD,“ uvádí proděkan FEL pro strategii a rozvoj Jiří Tupa.

Studenti, kteří se přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019 na FEL ZČU, získají od fakulty pololetní předplatné na MHD v Plzni. Pokud student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu předplatné uhrazeno i na druhé pololetí.

Kromě toho fakulta nabízí studentům prvních ročníků bakalářského studia také mimořádná stipendia v závislosti na středoškolském prospěchu a dalších středoškolských aktivitách a všem studentům FEL i příspěvek na sportování. Bližší informace a podmínky poskytnutí výhod jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty

Termín pro podání přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studium byl stanoven až na 22. dubna 2018, pro doktorské studium na 15. června 2018. V loňském roce se do prvních ročníků studijních programů na FEL zapsalo 471 studentů, pro letošní rok plánuje fakulta přijmout přibližně 500 uchazečů.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

29. 03. 2018


Výprava ZČU přivezla z Českých akademických her 68 medailí

Sport Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

03. 07. 2019

Mezinárodní letní jazyková škola a ArtCamp zvaly na koncert před knihovnou

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

14. 07. 2019

Jednatelé německých firem se seznámili s plány ZČU

Seminář Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

28. 06. 2019