Na NTC se bude konat workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků

Nové technologie - výzkumné centrum bude pořádat ve dnech 10. až 11. dubna workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků, kterého se zúčastní řada významných odborníků.

Cílem workshopu je prezentovat principy a technické aspekty žárově stříkaných povlaků tepelných bariér. V rámci prezentací budou představeny nejnovější technologie žárového nástřiku, jako jsou suspenzní žárové nástřiky, v porovnání s technologiemi již běžně zavedenými v průmyslu. Pozornost bude věnována i novým typům materiálů a variabilitě jejich mikrostruktur. Významnou součástí prezentací budou i metody hodnocení vlastností povlaků tepelných bariér.

Na workshopu vystoupí významní odborníci z oboru žárově stříkaných povlaků. Například Lech Pawlowski (University of Limoges, France), Georg Mauer (Forschungszentrum Jülich, Germany), Nicolaie Markocsan (University West, Sweden).

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

10.04.18


Studenti Sutnarky představují svoji tvorbu ve švýcarském Luzernu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

13.04.18


Katedra hudební kultury zve na koncert ke 100. výročí československé státnosti


Fakulta pedagogická

17

24.04.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

60

17.04.18