Na NTC se bude konat workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků

Nové technologie - výzkumné centrum bude pořádat ve dnech 10. až 11. dubna workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků, kterého se zúčastní řada významných odborníků.

Cílem workshopu je prezentovat principy a technické aspekty žárově stříkaných povlaků tepelných bariér. V rámci prezentací budou představeny nejnovější technologie žárového nástřiku, jako jsou suspenzní žárové nástřiky, v porovnání s technologiemi již běžně zavedenými v průmyslu. Pozornost bude věnována i novým typům materiálů a variabilitě jejich mikrostruktur. Významnou součástí prezentací budou i metody hodnocení vlastností povlaků tepelných bariér.

Na workshopu vystoupí významní odborníci z oboru žárově stříkaných povlaků. Například Lech Pawlowski (University of Limoges, France), Georg Mauer (Forschungszentrum Jülich, Germany), Nicolaie Markocsan (University West, Sweden).

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

10.04.18


Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů


Fakulta aplikovaných věd

24

27.06.18


Sutnarka zve na výstavu klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

3

20.06.18


Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Japonska


Fakulta filozofická

102

27.06.18