Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky

Oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pořádá již dvanáctý ročník mezinárodní studentské vědecké konference se soutěžní přehlídkou didaktických a odborných prací studentů technické výchovy. 
Konference s názvem Olympiáda techniky Plzeň 2018 proběhne ve dnech 22. a 23. května v hotelu Angelo, Akce se koná pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Autoři příspěvků se mohou na konferenci registrovat do 15. dubna. Podrobnější informace zájemci naleznou na webu Olympiády techniky.


Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

12.04.18


Absolventi, studenti i vyučující Fakulty ekonomické si připomněli historii Kýble akademické krve


Fakulta ekonomická

134

18.09.18


V holandské Galerii Marzee vystavují také dvě šperkařky ze Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24

10.09.18


NTC zve na Workshop studentských prací 2018 do České Lípy


Nové technologie - Výzkumné centrum

26

12.09.18