Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky

Oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pořádá již dvanáctý ročník mezinárodní studentské vědecké konference se soutěžní přehlídkou didaktických a odborných prací studentů technické výchovy. 
Konference s názvem Olympiáda techniky Plzeň 2018 proběhne ve dnech 22. a 23. května v hotelu Angelo, Akce se koná pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Autoři příspěvků se mohou na konferenci registrovat do 15. dubna. Podrobnější informace zájemci naleznou na webu Olympiády techniky.


Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

12.04.18


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

79

11.04.18


Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …


Celouniverzitní

84

16.04.18


Katedra hudební kultury zve na koncert ke 100. výročí československé státnosti


Fakulta pedagogická

5

24.04.18