Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky

Oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pořádá již dvanáctý ročník mezinárodní studentské vědecké konference se soutěžní přehlídkou didaktických a odborných prací studentů technické výchovy. 
Konference s názvem Olympiáda techniky Plzeň 2018 proběhne ve dnech 22. a 23. května v hotelu Angelo, Akce se koná pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Autoři příspěvků se mohou na konferenci registrovat do 15. dubna. Podrobnější informace zájemci naleznou na webu Olympiády techniky.


Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

12.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

21

14.04.18


Plzeňské Slavnosti svobody se blíží. Program i letos obohatí ZČU


Celouniverzitní

179

22.04.18


Do práce, na sport i na cesty s novými propagačními předměty ZČU


Celouniverzitní

172

24.04.18