Navrhněte kampus snů společně s architekty. Zapojte se do procházek a workshopů

Další částí průzkumu, jehož cílem je navrhnout úpravy veřejných prostranství v univerzitním kampusu na Borech, jsou procházky s architekty a následný workshop. Procházky pro studenty se uskutečnily 23. a 25. dubna, zaměstnanci budou mít možnost diskutovat o úpravách kampusu 23. a 29. května. Setkání doplní názory studentů a zaměstnanců ZČU získané prostřednictvím pocitové mapy a elektronického dotazníku.

Možnosti vyplnit online dotazníky v březnu využilo 452 respondentů, z toho ¾ tvořili studenti a ¼ zaměstnanci ZČU. „Z výsledků je zřejmé, že třetina respondentů se v univerzitním kampusu zbytečně nezdržuje, pouze jím prochází. Ostatní využívají služby, které jsou v kampusu umístěné, a část dotazovaných, konkrétně jedenáct procent, zde tráví i svůj volný čas,“ přibližuje za realizátory průzkumu Pavla Dusíková z Centra pro komunitní práci západní Čechy.  

Nejvíce respondentům chybí možnost venkovního občerstvení, například v podobě altánku u menzy nebo posezení u kavárny, a vybavení venkovních prostor více a lepšími lavičkami, stoly, případně dalším mobiliářem. Naopak dotázaní pozitivně hodnotí údržbu a vzhled travnatých prostranství a vzrostlé zeleně v kampusu.

Ze „smart“ prvků, na které se dotazník také ptal, nejvíce zaujal interaktivní informační systém, jenž by přinášel například přehled o probíhajících přednáškách či odjezdech a příjezdech autobusů, a jednotná mobilní aplikace ZČU sdružující všechny „smart“ prvky, tedy propojení informačních systémů menzy, knihovny atd.

Procházky a workshopy: Další možnost, jak vyjádřit váš názor

Na průzkum a pocitovou mapu, jejíž výsledky si můžete přečíst v samostatném článku, navážou ve středu 23. května od 13 hodin a v úterý 25. května od 9.30 hodin procházky a workshopy s architekty určené zaměstnancům ZČU. Jejich součástí bude procházka po kampusu s architekty Jakubem Marešem a Janem Retem z plzeňského Ateliér k světu a diskuse o problematických místech a možnostech jejich úprav. Sraz je vždy před vchodem Fakulty elektrotechnické, v případě nepřízně počasí ve foyer budovy.

Na proběhlé procházky navážou plánovací a tvůrčí dílny.

Srdečně zveme zaměstnance, aby se přišli podělit o svůj názor. Setkání pro ZČU pořádá Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s Ateliérem k světu.


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

16.04.18


Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars


Celouniverzitní

165

02.07.18


Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Japonska


Fakulta filozofická

102

27.06.18


Studenti Sutnarky ohromili se svým návrhem obuvi italský Milán


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

206

26.06.18