Navrhněte kampus snů společně s architekty. Zapojte se do procházek a workshopů

Další částí průzkumu, jehož cílem je navrhnout úpravy veřejných prostranství v univerzitním kampusu na Borech, jsou procházky s architekty a následný workshop. Procházky pro studenty se uskutečnily 23. a 25. dubna, zaměstnanci budou mít možnost diskutovat o úpravách kampusu 23. a 29. května. Setkání doplní názory studentů a zaměstnanců ZČU získané prostřednictvím pocitové mapy a elektronického dotazníku.