ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií

Od 16. do 18. května se v Plzni uskuteční 6. národní konference transferu technologií s podtitulem Transfer technologií v mezinárodní perspektivě. Její součástí bude kurz Master Class s Ashley Stevensem a prohlídka výzkumných center ZČU.Hlavní část konference se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 8:30 do 17:00 hodin v plzeňské Techmania Science Center. Vystoupí během ní uznávaný odborník v oboru transferu Ashley Stevens. Sedmnáct let byl ředitelem oddělení transferu technologií na Bostonské univerzitě a deset let vyučoval na tamní fakultě obchodu a managementu kurzy komercializace technologií. V současnosti je profesorem Osacké univerzity a výzkumným pracovníkem Národního výzkumného institutu na univerzitě v Singapuru. Přednášel a publikoval rozsáhlé informace o technologickém transferu, licencování a komercionalizaci v raném stádiu. 

Svůj příspěvek dále přednese profesor Michal Pěchouček z ČVUT, který se aktivně věnuje zakládání a podpoře technologických start-upů a jenž je spoluzakladatelem garantem studijního programu Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. O své zkušenosti se podělí také další zástupci univerzitních start-upů, Tomáš Brychcín ze společnosti SentiSquare, a Daniel Georgiev, zakladatel společnosti Xeno Cell Innovations.

Vystoupí také Markus Pietzka, poradce společnosti INiTS, akademického podnikatelského inkubátoru se sídlem ve Vídni. Na srovnání transferu znalostí a technologií různých zemí se zaměří Arnošt Marks, proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a s finančními nástroji a programy pro podporu rozvoje inovací seznámí přítomné Marcela Příhodová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pozornost bude věnována také transferu v oblasti zdravotnictví nebo aktuálním tématům transferu z hlediska práva.

Konferenci bude už ve středu 16. května předcházet workshop vedený Ashley Stevensem. Věnován bude nejen základním pojmům, jako jsou hodnota technologie versus její cena, ale bude se hovořit především o licencování technologií a metodice nastavení licenčních podmínek.

Třetí den konference, v pátek 18. května, se zájemcům otevřou všechna čtyři univerzitní technologická centra, tedy Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a Regionální technologický institut (RTI).

Konferenci pořádá ZČU společně se spolkem Transfera.cz. Partnerem konference je Techmania Science Center a mediálním partnerem portál vedavyzkum.cz. Podrobnější informace o akci a přihláškách na jednotlivé části programu naleznete na webových stránkách konference

Celouniverzitní

15. 05. 2018


NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

26. 06. 2019

Západočeská univerzita má nového prorektora pro výzkum a vývoj

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 07. 2019

Při konferenci výtvarné pedagogiky InSEA se setkali vysokoškolští odborníci z ČR i zahraničí

Konference Univerzita Výstava

Fakulta pedagogická

21. 06. 2019