Česká školní inspekce bude spolupracovat s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni

V úterý 17. dubna podepsal děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi.
Předmětem spolupráce budou zejména společné aktivity v rámci vzdělávání studentů učitelských oborů na Západočeské univerzitě a vzdělávání inspekčních pracovníků České školní inspekce. Dále analytická, projektová a publikační činnost v oblastech souvisejících s počátečním vzděláváním a přípravou budoucích učitelů. Studenti fakulty budou mít také možnost zúčasnit se stáže v České školní inspekci.

Po podpisu memoranda představitelé obou institucídiskutovali o aktuálních tématech souvisejících s pregraduálním i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

18.04.18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 1. díl


Fakulta strojní

369

08.10.18


Západočeská univerzita přivítá už popáté své absolventy


Celouniverzitní

149

18.10.18


Fakulta pedagogická pořádá semináře o inkluzivním vzdělávání


Fakulta pedagogická

32

19.10.18