Česká školní inspekce bude spolupracovat s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni

V úterý 17. dubna podepsal děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi.
Předmětem spolupráce budou zejména společné aktivity v rámci vzdělávání studentů učitelských oborů na Západočeské univerzitě a vzdělávání inspekčních pracovníků České školní inspekce. Dále analytická, projektová a publikační činnost v oblastech souvisejících s počátečním vzděláváním a přípravou budoucích učitelů. Studenti fakulty budou mít také možnost zúčasnit se stáže v České školní inspekci.

Po podpisu memoranda představitelé obou institucídiskutovali o aktuálních tématech souvisejících s pregraduálním i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

18.04.18


Celouniverzitní pochod Exodus zamíří tentokrát na Radyni


Zahraniční vztahy

34

09.05.18


Minulý týden probíhal na ZČU první International Staff Week


Zahraniční vztahy

69

21.05.18


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

90

09.05.18