Díla oceněná v soutěži Grafika roku si můžete prohlédnout na Sutnarce

Nadace Hollar letos poprvé posouvá výstavu Grafika roku 2017 a Cena Vladimíra Boudníka z tradičních prostor Clam-Gallasova paláce v Praze na půdu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vernisáže, která se konala 17. dubna v Galerii Inkubátor v budově fakulty, se zúčastnilo vedení fakulty a za Nadaci Hollar její manažerka Kateřina Obozněnková.

Grafika roku je celostátní soutěžní výstava zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice. Výstava každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Slavnostní předávání cen Grafiky roku se v barokním Clam-Gallasově paláci uskutečnilo v den svátku sv. Valentýna a byla zde předána již v pořadí 23. Cena Vladimíra Boudníka za mimořádný přínos grafickému oboru za celoživotní dílo. Díla nominovaná ale také díla samotných laureátů je možné do 18. května zhlédnout v budově Sutnarky.

"V letošním roce jsme se rozhodli podpořit nový formát prezentace nominovaných tvůrců a laureáta hlavní ceny. Výstava by měla putovat po zemích českých, moravských a slezských. A svoji tour startuje právě na půdě naší fakulty. Má to svoji logiku. Svůj ateliér zde vede profesor Mikoláš Axmann, laureát ceny Vladimíra Boudníka. On a jeho následovníci, asistenti i studenti soutěž také pravidelně obesílají. Děkan fakulty potom působí řadu let jako člen soutěžní poroty. Galerie Inkubátor je takovým experimentálním prostorem. Slouží k prezentaci domácích tvůrců, pedagogů i studentů, a také významných tuzemských i zahraničních autorů. Pořádají se zde workshopy a přednášky. Je důležitým stanovištěm, které neminou návštěvníci fakulty, či významní hosté zvaní univerzitou. Funguje obrazně řečeno jako melting pot, v němž se mísí vnější a vnitřní prostředí. Má tedy potenciál splnit cíl celého projektu. A tím je přiblížit žánr grafiky a její současné podoby širší i odborné veřejnosti. Lobbovat za zvýšení zájmu o tento způsob uměleckého bádání a umožnit navazování nových kontaktů při jeho reflexi a hodnocení," uvedl tento jedinečný projekt proděkan Jindřich Lukavský, který výstavu otevřel studentům a veřejnosti.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

19. 04. 2018


Na Západočeské univerzitě odstartovaly dvě největší a nejstarší letní školy

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 07. 2019

NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

26. 06. 2019

Při konferenci výtvarné pedagogiky InSEA se setkali vysokoškolští odborníci z ČR i zahraničí

Konference Univerzita Výstava

Fakulta pedagogická

21. 06. 2019