Fakulta pedagogická se připojila k Peříčkovému týdnu

Studenti oboru učitelství pro mateřské školy a oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy se v týdnu od 1. do 8. dubna zapojili do sbírky Pomozte dětem, kterou charakterizuje žluté kuře se záchranným kruhem. Prodejem peříčkových broží do kasiček vybrali celkem 8 738 korun.
Symbolem tradiční sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Českou televizí se od loňského roku stalo také žluté peříčko. Tzv. Peříčkový týden je celorepubliková akce Pomozte dětem, jejímž cílem je zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a vybrat finanční příspěvky od dárců.

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje sbírka Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence se akce dostala do širokého povědomí naší veřejnosti a získala vysoký společenský kredit. Každoročně NROS vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky a získané prostředky jsou následně distribuovány do všech regionů ČR. Je tedy předem známo, kde budou vaše peníze pomáhat.

Ve výběrových komisích jsou zastoupeni mimo jiné i osobnosti z akademického prostředí - Fakultu pedagogickou ZČU v Plzni zastupuje Josef Slowík z katedry pedagogiky. Ambasadory Peříčkového týdne se na naší fakultě pro letošní rok staly Pavla Soukupová a Josef Levý z téže katedry.

Velmi nás potěšila výše vybraných příspěvků a všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za spoluúčast a pomoc na dobré věci.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavla Soukupová, Josef Slowík

25. 04. 2018


Projektové centrum zve na seminář Horizont 2020 - poslední fáze výzev

Seminář Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 02. 2019

Únor ve znamení kurzů vysokoškolské pedagogiky

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 02. 2019

Fakulta designu a umění uspěla v soutěži Grafika roku 2018

Studenti Výstava Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 02. 2019