Fakulta pedagogická se připojila k Peříčkovému týdnu

Studenti oboru učitelství pro mateřské školy a oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy se v týdnu od 1. do 8. dubna zapojili do sbírky Pomozte dětem, kterou charakterizuje žluté kuře se záchranným kruhem. Prodejem peříčkových broží do kasiček vybrali celkem 8 738 korun.
Symbolem tradiční sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Českou televizí se od loňského roku stalo také žluté peříčko. Tzv. Peříčkový týden je celorepubliková akce Pomozte dětem, jejímž cílem je zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a vybrat finanční příspěvky od dárců.

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje sbírka Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence se akce dostala do širokého povědomí naší veřejnosti a získala vysoký společenský kredit. Každoročně NROS vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky a získané prostředky jsou následně distribuovány do všech regionů ČR. Je tedy předem známo, kde budou vaše peníze pomáhat.

Ve výběrových komisích jsou zastoupeni mimo jiné i osobnosti z akademického prostředí - Fakultu pedagogickou ZČU v Plzni zastupuje Josef Slowík z katedry pedagogiky. Ambasadory Peříčkového týdne se na naší fakultě pro letošní rok staly Pavla Soukupová a Josef Levý z téže katedry.

Velmi nás potěšila výše vybraných příspěvků a všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za spoluúčast a pomoc na dobré věci.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavla Soukupová, Josef Slowík

25. 04. 18


Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018

Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Veřejnost

Fakulta filozofická

04. 12. 2018

Kýblu akademické krve je 25 let

Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

05. 12. 2018