Celofakultní soutěžní přehlídka SVOČ 2018 zná na pedagogické fakultě své vítěze

Devět soutěžících ve dvou kategoriích nominovaly katedry do soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ), která proběhla v pátek 27. dubna v budově Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve Veleslavínově ulici. Autoři nejlepších prací získali mimořádné stipendium děkana fakulty.

Soutěžící nejprve představili své práce, po každé prezentaci pak následovala krátká diskuse. Následně komisi čekla nelehký úkol - z velmi kvalitních a oborově heterogenních prací vybrat tři nejlepší.

Všem soutěžícím patří velké poděkování za jejich práci i výkony během soutěže. Studenti, kteří obsadili první tři místa v kategorii oborových prací, a studenti, kteří obsadili první dvě místa v kategorii oborově didaktických prací, byli oceněni mimořádným stipendiem děkana fakulty.      


Kategorie oborově didaktických prací:

  1. Bc. Filip Frank (KVD) - Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích
  2. Karolína Kastlová (KMT-M) - Úsečka v učivu matematiky 1. stupně
Kategorie oborových prací:

  1. Kristýna Nová (KCH) - Příprava sladů za různých podmínek a porovnání jejich cukernatosti
  2. Bc. Kateřina Caltová (KTV) - Běh jako fenomén 21. století
  3. Bc. Petr Šilhánek (KHI) - Hrát či nehrát? Neoficiální hudební scéna v Plzni v 80. letech 20. století

Galerie


Fakulta pedagogická

Zdeňka Chocholoušková

02. 05. 2018


ZČU hostila seminář na téma genderové rovnosti

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 05. 2019

Ryby a mléko všem! Krále Majáles vystřídala královna Anička von Kočička

Festival Studium Univerzita

Celouniverzitní

14. 05. 2019

Renáta Fučíková je nominována na Uměleckou cenu města Plzně

Univerzita Zaměstnanci Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 05. 2019