ZČU a OTH Amberg-Weiden si připomněly 20 let spolupráce

V roce 1998 navázala Západočeská univerzita spolupráci s tehdejší Fachhochschule Amberg-Weiden, dnes Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg‑Weiden. Dvacetileté výročí si zástupci spřátelených vysokých škol připomněli 3. a 4. května v Plzni.

"Dvoudenní setkání se zástupci bavorských univerzit zdůraznilo význam naší vzájemné spolupráce. Funguje zde řada společných výzkumných projektů, do kterých se zapojují studenti i doktorandi na obou stranách hranice,“ popisuje rektor ZČU Miroslav Holeček.  „Chtěli bychom ještě více podpořit studium českých studentů v Bavorsku a bavorských studentů u nás - během jednání jsme již dohodli konkrétní kroky v této oblasti na jednotlivých fakultách," doplňuje rektor, který ve čtvrtek 3. května přivítal své bavorské kolegy na Západočeské univerzitě. V pátek 4. května se pak v plzeňském Parkhotelu uskutečnilo společné jednání, shrnující dosavadní spolupráci. Uplynulých dvacet let naplnily vysoké školy desítkami společných projektů. Během posledních čtrnácti let podnikli akademičtí pracovníci ZČU na 140 pracovních cest do Ambergu nebo Weidenu.

Dvacetičlenná delegace z OTH Amberg-Weiden, vedená rektorkou Andreou Klug, si během prvního dne návštěvy na ZČU prohlédla dvě výzkumná centra - Regionální technologický institut (RTI) a Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a také budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Po setkání s rektorem probíhala odpoledne na vybraných fakultách a pracovištích ZČU jednání pracovních skupin českých a bavorských akademiků. Dvacetileté výročí připomíná také lípa, kterou ve čtvrtek večer zasadili rektor ZČU Miroslav Holeček, rektorka OTH Amberg-Weiden Andrea Klug a přítomní zástupci ZČU a OTH v univerzitním kampusu na Borech.

Na večerním setkání byl přítomen také emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký, který stál společně se svým bavorským protějškem Augustem W. Behrem u zrodu spolupráce. Té se v současné době intenzivně účastní Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Probíhá například projekt Nové materiály pro aditivní technologie, v jehož rámci testují studenti a mladí výzkumníci pevnost, funkčnost a životnost součástek využitelných ve strojním a automobilovém průmyslu. Dalším společným projektem je Výzkum a vývoj šroubového motoru, jehož výstupem by měla být energetická jednotka, která bude konstrukčně jednodušší, levnější a účinnější než lopatkové turbíny.

Od loňského roku běží také dvouletý projekt Růst kompetencí studentů – lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí, nazývaný zkráceně STUDYKOM, jehož se účastní také Technische Hoschule Deggendorf a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jeho součástí jsou jazykové kurzy, odborné stáže, intenzivní odborná výuka, soutěž studentských projektových záměrů Invest Day a společné studijní cesty. Studenti, kteří absolvují alespoň dva z pěti uvedených modulů, získají osvědčení, které je bude zvýhodňovat při přijímacích pohovorech v česko‑bavorském regionu. V rámci projektu STUDYKOM by měl být také připraven koncept nového společného studijního programu typu double degree mezi ZČU a OTH Amberg-Weiden.

Spolupráce se odehrává také v oblasti umělecké. Věnuje se jí projekt Zvýšení kompetencí v oblasti filmové a animované tvorby, do něhož je společně s OTH Amberg‑Weiden zapojena Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a dále bavorská organizace Bayerisch-böhmischer Kultverein Boheme in Amberg a česká nezisková organizace Výstavy na cestách.

Spolupráci škol obohacují také konference, například Příležitosti a hrozby pro současnou ekonomiku v přeshraničním srovnání, kterou pořádá katedra marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické ZČU, nebo Energetické stroje, mechanika tekutin a termomechanika, organizovaná katedrou energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU už od roku 2002. Bavorští akademici jsou pravidelnými účastníky obou konferencí.


Název projektu: ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

04. 05. 2018


Prestižní Cenu Jacquese Derridy získal už druhý zaměstnanec Fakulty filozofické

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 07. 2019

V Klatovech poprvé otevře dětská letní škola. Žáci poznají elektrotechniku a elektroniku

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

01. 07. 2019

Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd

16. 07. 2019