Plzeňskými rozhovory proznívala slova svoboda a demokracie

Letošní Plzeňské rozhovory, které se uskutečnily 3. května jako jedna z prvních akcí Slavností svobody, byly věnovány stému výročí česko-amerických vztahů. 
Svoboda, demokracie, česko-americká spolupráce, vztahy obou těchto národů a jejich historie, to byly pojmy, které se v letošních Plzeňských rozhovorech objevovaly snad ve všech příspěvcích a diskusích. Konference, kterou zahájili velvyslanec USA Stephen King a rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček, byla rozdělena do dvou bloků - Hodnoty, instituce a prostor a Přátelství a spojenectví.

Bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa v Praze a současný předseda společnosti American Friends of the Czech Republic Thomas A. Dine hvovořil nejen o fungování Svobodné Evropy, ale i o tom, jak vnímal československou společnost před rokem 1989 a její následnou přeměnu. Velvyslanec České republiky v USA v letech 1992 až 1997 a současný ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský připojil své osobní zkušenosti. Během diskuse s návštěvníky konference připomněl také, že svoboda není trvalá a každá generace si ji musí znovu uhájit. Renáta Fučíková, renomovaná výtvarnice, působící na Západočeské univerzitě, představila projekt mapující historii české Plzně a chicagské čtvrti Pilsen, založené českými vystěhovalci a dnes obydlené mexickými občany USA. Během vystoupení seznámila přítomné s výtvarnými pracemi studentů Sutnarky, které v rámci tohoto projektu vznikly. Veřejnost je může vidět na výstavě, která probíhá do 26. května v Galerie Ladislava Sutnara. 

V druhé části programu představil Rémi Praud Nadaci Liberation Route Europe, jejímž je ředitelem a která se zabývá propojením důležitých míst spojených s 2. světovou válkou. Stanley R. Sloan, přední americký expert na transatlantické vztahy, přednesl příspěvek týkající se organizace NATO a obrany na základě politických hodnot. Politolog Západočeské univerzity Pavel Hlaváček hovořil o současné situaci euroatlantických vztahů.

Před budovou Moving Station byl vystaven exponát Rukávy, jehož cílem je probudit pocit vlídnosti k druhému člověku. Autorkou je Šárka Walterová, studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. 

Plzeňské rozhovory připravilo americké centrum US Point při Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni spolu s velvyslanectvím USA a městem Plzeň.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

10. 05. 2018


Přání do roku 2019

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

21. 12. 2018

Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Fakulta strojní

13. 12. 2018

Kolej Klatovská získala díky rekonstrukci další bezbariérový pokoj

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

21. 12. 2018