Plzeňskými rozhovory proznívala slova svoboda a demokracie

Letošní Plzeňské rozhovory, které se uskutečnily 3. května jako jedna z prvních akcí Slavností svobody, byly věnovány stému výročí česko-amerických vztahů. 
Svoboda, demokracie, česko-americká spolupráce, vztahy obou těchto národů a jejich historie, to byly pojmy, které se v letošních Plzeňských rozhovorech objevovaly snad ve všech příspěvcích a diskusích. Konference, kterou zahájili velvyslanec USA Stephen King a rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček, byla rozdělena do dvou bloků - Hodnoty, instituce a prostor a Přátelství a spojenectví.

Bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa v Praze a současný předseda společnosti American Friends of the Czech Republic Thomas A. Dine hvovořil nejen o fungování Svobodné Evropy, ale i o tom, jak vnímal československou společnost před rokem 1989 a její následnou přeměnu. Velvyslanec České republiky v USA v letech 1992 až 1997 a současný ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský připojil své osobní zkušenosti. Během diskuse s návštěvníky konference připomněl také, že svoboda není trvalá a každá generace si ji musí znovu uhájit. Renáta Fučíková, renomovaná výtvarnice, působící na Západočeské univerzitě, představila projekt mapující historii české Plzně a chicagské čtvrti Pilsen, založené českými vystěhovalci a dnes obydlené mexickými občany USA. Během vystoupení seznámila přítomné s výtvarnými pracemi studentů Sutnarky, které v rámci tohoto projektu vznikly. Veřejnost je může vidět na výstavě, která probíhá do 26. května v Galerie Ladislava Sutnara. 

V druhé části programu představil Rémi Praud Nadaci Liberation Route Europe, jejímž je ředitelem a která se zabývá propojením důležitých míst spojených s 2. světovou válkou. Stanley R. Sloan, přední americký expert na transatlantické vztahy, přednesl příspěvek týkající se organizace NATO a obrany na základě politických hodnot. Politolog Západočeské univerzity Pavel Hlaváček hovořil o současné situaci euroatlantických vztahů.

Před budovou Moving Station byl vystaven exponát Rukávy, jehož cílem je probudit pocit vlídnosti k druhému člověku. Autorkou je Šárka Walterová, studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. 

Plzeňské rozhovory připravilo americké centrum US Point při Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni spolu s velvyslanectvím USA a městem Plzeň.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

10. 05. 2018


Mezinárodní přehlídka prací učitelů technických předmětů měla rekordní účast

Soutěž Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

22. 05. 2019

Fakulta filozofická uspořádala mezinárodní konferenci věnovanou šíitskému islámu

Konference Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

22. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019