Čeští a bavorští studenti si připomněli osmičkové roky

V úterý 4. dubna se Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee stalo opět místem setkání českých a bavorských studentů. Jednodenní workshop dokonce oslavil své desetileté výročí.

Celodenní akce se zúčastnilo 16 studentů bakalářského studia z katedry německého jazyka Západočeské univerzity v Plzni a 15 posluchačů programu Bohemicum Regensburg - Passau.

Po úvodním seznámení, při němž se hovořilo pouze česky, představil vedoucí workshopu Johannes Bodensteiner z agentury Valentum Kommunikation téma dne. Pojmem „roky s osmičkou“ byly označeny všechny důležité roky 20. století s číslicí 8, které hrály v evropské společnosti a historii významnou roli. Studující byli rozděleni do smíšených skupin, z nichž se každá měla zabývat různými letopočty od roku 1918 do 1988-89. Skupiny musely splnit dva úkoly. Prvním z nich bylo napsat článek k zadanému roku, doplnit ho ilustracemi nebo fotkami a poté ho zapracovat do předem připraveného layoutu. Druhý úkol spočíval v kreativním ztvárnění významného roku formou interview, divadelního představení, koláže, básně apod. a následné prezentaci.

Na workshopu studující doprovázely Renata Sirota-Frohnauer a Julia Průcha-Wittmann, které kromě obsahové stránky sledovaly, zda dochází k navazování nových kontaktů, odbourávání strachu z jazykové bariéry a podpoře komunikace v cizím jazyce. Na základě fotodokumentace, výstupů v podobě prezentací a publicity lze celý workshop hodnotit jako úspěšnou akci, která významnou měrou přispěla k dalšímu upevnění česko-německých vztahů.

Workshop už podesáté podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Na jeho zdárném průběhu se významně podílel kolektiv Centra Bavaria Bohemia pod vedením Veroniky Hofinger.  

Galerie


Celouniverzitní

Irena Chavíková

11.05.18


Kurt Gebauer z FPE obdržel čestný doktorát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


Fakulta pedagogická

62

20.05.18


Běh pro Paměť národa můžete podpořit nejen jako běžec, ale i jako organizátor


Celouniverzitní

18

23.05.18


Přijďte diskutovat s rektorem Miroslavem Holečkem


Celouniverzitní

91

10.05.18