Čeští a bavorští studenti si připomněli osmičkové roky

V úterý 4. dubna se Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee stalo opět místem setkání českých a bavorských studentů. Jednodenní workshop dokonce oslavil své desetileté výročí.

Celodenní akce se zúčastnilo 16 studentů bakalářského studia z katedry německého jazyka Západočeské univerzity v Plzni a 15 posluchačů programu Bohemicum Regensburg - Passau.

Po úvodním seznámení, při němž se hovořilo pouze česky, představil vedoucí workshopu Johannes Bodensteiner z agentury Valentum Kommunikation téma dne. Pojmem „roky s osmičkou“ byly označeny všechny důležité roky 20. století s číslicí 8, které hrály v evropské společnosti a historii významnou roli. Studující byli rozděleni do smíšených skupin, z nichž se každá měla zabývat různými letopočty od roku 1918 do 1988-89. Skupiny musely splnit dva úkoly. Prvním z nich bylo napsat článek k zadanému roku, doplnit ho ilustracemi nebo fotkami a poté ho zapracovat do předem připraveného layoutu. Druhý úkol spočíval v kreativním ztvárnění významného roku formou interview, divadelního představení, koláže, básně apod. a následné prezentaci.

Na workshopu studující doprovázely Renata Sirota-Frohnauer a Julia Průcha-Wittmann, které kromě obsahové stránky sledovaly, zda dochází k navazování nových kontaktů, odbourávání strachu z jazykové bariéry a podpoře komunikace v cizím jazyce. Na základě fotodokumentace, výstupů v podobě prezentací a publicity lze celý workshop hodnotit jako úspěšnou akci, která významnou měrou přispěla k dalšímu upevnění česko-německých vztahů.

Workshop už podesáté podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Na jeho zdárném průběhu se významně podílel kolektiv Centra Bavaria Bohemia pod vedením Veroniky Hofinger.  

Galerie


Celouniverzitní

Irena Chavíková

11.05.18


Dnes na ZČU startují dvě největší letní školy


Celouniverzitní

220

09.07.18


Létofest - dva dny hudby na konci prázdnin


Celouniverzitní

78

18.06.18


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

619

20.06.18