Čeští a bavorští studenti si připomněli osmičkové roky

V úterý 4. dubna se Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee stalo opět místem setkání českých a bavorských studentů. Jednodenní workshop dokonce oslavil své desetileté výročí.

Celodenní akce se zúčastnilo 16 studentů bakalářského studia z katedry německého jazyka Západočeské univerzity v Plzni a 15 posluchačů programu Bohemicum Regensburg - Passau.

Po úvodním seznámení, při němž se hovořilo pouze česky, představil vedoucí workshopu Johannes Bodensteiner z agentury Valentum Kommunikation téma dne. Pojmem „roky s osmičkou“ byly označeny všechny důležité roky 20. století s číslicí 8, které hrály v evropské společnosti a historii významnou roli. Studující byli rozděleni do smíšených skupin, z nichž se každá měla zabývat různými letopočty od roku 1918 do 1988-89. Skupiny musely splnit dva úkoly. Prvním z nich bylo napsat článek k zadanému roku, doplnit ho ilustracemi nebo fotkami a poté ho zapracovat do předem připraveného layoutu. Druhý úkol spočíval v kreativním ztvárnění významného roku formou interview, divadelního představení, koláže, básně apod. a následné prezentaci.

Na workshopu studující doprovázely Renata Sirota-Frohnauer a Julia Průcha-Wittmann, které kromě obsahové stránky sledovaly, zda dochází k navazování nových kontaktů, odbourávání strachu z jazykové bariéry a podpoře komunikace v cizím jazyce. Na základě fotodokumentace, výstupů v podobě prezentací a publicity lze celý workshop hodnotit jako úspěšnou akci, která významnou měrou přispěla k dalšímu upevnění česko-německých vztahů.

Workshop už podesáté podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Na jeho zdárném průběhu se významně podílel kolektiv Centra Bavaria Bohemia pod vedením Veroniky Hofinger.  

Galerie


Celouniverzitní

Irena Chavíková

11.05.18


Plzeňskou kartu si nově můžete dobít také na Západočeské univerzitě


Celouniverzitní

87

10.09.18


Absolventka ZČU Mirka Novak vystoupí v Domě hudby před kolegyní Audrey Martells. Neskutečně se těší


Celouniverzitní

246

10.09.18


Západočeská univerzita otevře poradnu pro arabské studenty


Celouniverzitní

360

28.08.18