Budoucí učitelé vyrazili na studijní exkurzi do Regensburgu

Dvoudenní akce s názvem Vícejazyčná didaktika v přeshraniční kulturní výměně, která proběhla ve dnech 2. a 3. května, zavedla deset studentů učitelství němčiny na univerzitu do Regensburgu.

Účastníci akce, kteří jsou na katedře německého jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v posledním (studijním) ročníku, se tak před státními zkouškami mohli ještě jednou společně s německými spolužáky pohroužit do jazyka sousední země.

Po zajímavé přednášce k EUROPAEUM, ústřední instituci univerzity, byla plzeňská skupina přijata vedoucím projektu panem Blahakem a zúčastnila se jeho semináře k moderním metodám didaktiky němčiny jako cizího jazyka. Díky interaktivní struktuře semináře bylo přítomným přiblíženo, jak zajímavě a působivě může být koncipováno vyučování literatury. Následovala pro skupinu na míru připravená prohlídka knihovny. První den pobytu studenti zakončili při večeři a následné prohlídce města se svými projektovými partnery, řezenskými studenty.

Druhý den začal prohlídkou centra města, během níž se skupina dozvěděla hodně o historii tehdejší římské pevnosti a středověkého biskupského města. V návaznosti na to byl otevřen vchod do katakomb pod Neupfarrplatz a další průvodkyně ukázala studentům židovské sklepní prostory a bunkrové chodby z nacistické doby.

Exkurze končila návštěvou „české školy“, kde se do popředí opět dostalo téma vícejazyčné didaktiky. V návaznosti na to proběhla vyučovací hodina druhé třídy, ve které se malá skupinka žáků s minimálně jedním česky mluvícím rodičem učila český pravopis.

Organizátoři akce za českou stranu děkují Česko-bavorské vysokoškolské agentuře (BTHA), která exkurzi umožnila a plně ji podpořila.

Galerie


Fakulta pedagogická

Julia Průcha-Wittmann

16.05.18


Velvyslankyně Mexika navštívila Západočeskou univerzitu


Celouniverzitní

82

19.07.18


Přístavba menzy na Borech má finiš před sebou


Celouniverzitní

48

10.08.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

105

17.07.18