Budoucí učitelé vyrazili na studijní exkurzi do Regensburgu

Dvoudenní akce s názvem Vícejazyčná didaktika v přeshraniční kulturní výměně, která proběhla ve dnech 2. a 3. května, zavedla deset studentů učitelství němčiny na univerzitu do Regensburgu.

Účastníci akce, kteří jsou na katedře německého jazyka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v posledním (studijním) ročníku, se tak před státními zkouškami mohli ještě jednou společně s německými spolužáky pohroužit do jazyka sousední země.

Po zajímavé přednášce k EUROPAEUM, ústřední instituci univerzity, byla plzeňská skupina přijata vedoucím projektu panem Blahakem a zúčastnila se jeho semináře k moderním metodám didaktiky němčiny jako cizího jazyka. Díky interaktivní struktuře semináře bylo přítomným přiblíženo, jak zajímavě a působivě může být koncipováno vyučování literatury. Následovala pro skupinu na míru připravená prohlídka knihovny. První den pobytu studenti zakončili při večeři a následné prohlídce města se svými projektovými partnery, řezenskými studenty.

Druhý den začal prohlídkou centra města, během níž se skupina dozvěděla hodně o historii tehdejší římské pevnosti a středověkého biskupského města. V návaznosti na to byl otevřen vchod do katakomb pod Neupfarrplatz a další průvodkyně ukázala studentům židovské sklepní prostory a bunkrové chodby z nacistické doby.

Exkurze končila návštěvou „české školy“, kde se do popředí opět dostalo téma vícejazyčné didaktiky. V návaznosti na to proběhla vyučovací hodina druhé třídy, ve které se malá skupinka žáků s minimálně jedním česky mluvícím rodičem učila český pravopis.

Organizátoři akce za českou stranu děkují Česko-bavorské vysokoškolské agentuře (BTHA), která exkurzi umožnila a plně ji podpořila.

Galerie


Fakulta pedagogická

Julia Průcha-Wittmann

16. 05. 18


Kýblu akademické krve je 25 let

Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

05. 12. 2018

International Day přiblížil studium v zahraničí a představil čtyři známé osobnosti

Studenti Studium Univerzita

Zahraniční vztahy

17. 12. 2018

Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Fakulta strojní

13. 12. 2018